Volk Mølle Bakker

Volk Mølle Bakker

På de stejle bakker ved Assentoft var der i 1950’erne og 60’erne motocrossbane. På Volk Mølle Banen blev kørt såvel verdensmesterskaber som europæiske og danske mesterskaber. Denne brug af arealet skabte forstyrrelser i jordbunden i så tilpas grad, at en unik...
Tøjhushaven

Tøjhushaven

Tøjhushaven blev anlagt i 1802-05 i forbindelse med opførslen af Nørrejyllands arsenal Tøjhuset. Tøjhushaven er Danmarks første offentlige park. Parken gik tidligere under navnet Marielund (opkaldt efter den daværende kronprinsesse), men er fra omkring 1842 blevet...
Randers Naturcenter

Randers Naturcenter

Randers Naturcenter startede som Randers Naturskole i 1991 og voksede sig større og større. Besøgstallet rundede i 2014 godt og vel 50.000 gæster. Udbuddet af naturvejlederaktiviteter er også vokset. Alle aldersgrupper og mange forskellige målgrupper har anvendt...
Randers Midtby

Randers Midtby

Randers’ historie kan spores tilbage til i hvert fald middelalderen. Byen er grundlagt ved Gudenås udmunding i Randers fjord. Randers har haft betydning som handelsby gennem hele sin historie, og flere kirker og klostre er grundlagt i byen. I Randers midtby finder man...
Randers Havn

Randers Havn

Vandet har i mange århundreder været altafgørende for Randers. Først og fremmest for byens etablering netop her, men også som transportvej for handel både via Gudenå ind mod det centrale Jylland og ud mod det øvrige Danmark og resten af verden. Det har altid krævet...