Randers Midtby

Randers’ historie kan spores tilbage til i hvert fald middelalderen. Byen er grundlagt ved Gudenås udmunding i Randers fjord. Randers har haft betydning som handelsby gennem hele sin historie, og flere kirker og klostre er grundlagt i byen.

I Randers midtby finder man mange bygninger og byggestile fra forskellige tidsperioder. Byens ældste bygning er Påskesønnernes gård på Rådhustorvet, som kan dateres tilbage til 1460. Også Helligåndshuset på Erik Menveds Plads er opført i 1400-tallet.

Markante bindingsværkshuse

1600- og 1700-tallet er repræsenteret ved en række markante bindingsværkshuse i den centrale del af byen, som udgjorde byens oprindelige gadeforløb. Husene kan ses i Brødregade, Nørregade, Kirkestræde, Vestergrave, Vestergade, Store Kirkestræde, Von Hattenstræde og Nygade. I Storegade finder man også Niels Ebbesens gård fra 1632.

Randers’ gamle rådhus er tegnet af bygmester Christian Mørup og opført i 1778.

Nyklassicismens indtog i 1800- og 1900-tallet kan ses i Schousgade-kvarteret. Også Randers Statsskole fra 1926 er en fremtrædende bygning i denne stil.

Arkitekt satte store aftryk

En af de arkitekter, som har sat det største aftryk i Randers er Jens Peter Jensen Wærum. Han har tegnet flere af byens markante og kendte bygninger, blandt andet den gamle Randers Tekniske Skole på Østervold, Dragonrytterkasernen, vandtårnet på Hobrovej og Thor-bryggeriet.

Efter byens industri- og fabriksvirksomhed i centrum er lukket ned, er der åbnet op for nye bydele og bebyggelse.

Nye bydele erstatter virksomheder

Bydelen Thors Bakke blev søsat på Thor-bryggeriets område, da bryggeriet lukkede. Området er nu omdannet til boliger, butikker, restauranter og biograf. Af nævneværdige bygninger kan nævnes den fredede hovedbygning samt højhuset Thors Tårn.

En ny bydel er også ved at tage form på togfabrikken Scandias tidligere område. Den nye bydel “Sporbyen Scandia” indeholder ligesom Thors Bakke nybyggede boliger og restauranter, ligesom der afholdes kulturelle arrangementer og messer i de gamle haller, som er bevaret.

Flere nedslag i Tidsrejsen

På Sjellebrostenen er indhugget et troldelignende ansigt med flettet skæg og runde gloende øjne. I 1000 år har maskestenen fra Vikingetiden markeret en sikker vej over Alling Å

Hvor vejen fra Lindbjerg til Linde krydser Tvede Å, ligger ”Sporet ved Hulen” og tilbyder en kort vandretur i et smukt, kuperet landskab skabt under sidste istid

Under Englandskrigene i 1801-14 blev anlagt 214 forsvarsskanser langs de danske kyster. Skansen ved Udbyhøj med i alt ti kanoner var er en af de tidligste, der blev projekteret