Volk Mølle Bakker

På de stejle bakker ved Assentoft var der i 1950’erne og 60’erne motocrossbane. På Volk Mølle Banen blev kørt såvel verdensmesterskaber som europæiske og danske mesterskaber. Denne brug af arealet skabte forstyrrelser i jordbunden i så tilpas grad, at en unik overdrevsvegetation kunne etablere sig. Og det har ført til, at Volk Mølle Bakker i dag blandt andet er hjemsted for den sjældne sommerfugl Okkergul Pletvinge.

Volk Mølle Bakker har for et par år siden gennemgået en større forvandling. Medarbejdere fra Natur-afdelingen ved Randers Kommune har ryddet flere arealer i området for uønskede træer og vegetation. Alt gjort for at tilgodese den urtevegetation, der er livsgrundlag for Okkergul Pletvinge.

Samarbejde

Randers Kommune samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening, Randers Regnskov og to eksperter fra Lepidopterologisk Forening om at hjælpe sommerfuglene i kommunen.

Sommerfugle er en god indikator for, hvordan det står til med biodiversiteten. Registreringer af sjældne sommerfugle er med til at fortælle noget om, hvordan det står til med biodiversiteten.

Naturpleje

For at modvirke tilgroning, er græsset i Volk Mølle Bakker i mange år blevet slået. Og siden 2009 er arealerne blevet afgræsset af får. Alligevel er det støt og roligt gået tilbage for bestanden af Okkergul Pletvinge – en sjælden og rødlistet sommerfugleart, som Randers Kommune er forpligtet til at gøre alt for at bevare.

Læs mere om projektet og se hvad du selv kan gøre for sommerfuglene på www.fleresommerfugle.dk

Flere nedslag i Tidsrejsen

Doktorparken er en seks hektar stor landskabspark, der er anlagt efter engelsk forbillede i 1913. Parken er i dag en af byens mest populære parker for børnefamilier

Ifølge Saxos Danmarks Krønike regerede Kong Amled i det 6. og 7. århundredes Danmark. Ammelhede er det eneste stednavn i Danmark, som sagnet kan hænges op på

Christian d. III’s kanal mellem Fladbro og Randers ukendt for de fleste. Den 5,4 kilometer lange kanal blev anlagt i 1553 for at forsyne voldgravene omkring Randers by med vand