Volk Mølle Bakker

På de stejle bakker ved Assentoft var der i 1950’erne og 60’erne motocrossbane. På Volk Mølle Banen blev kørt såvel verdensmesterskaber som europæiske og danske mesterskaber. Denne brug af arealet skabte forstyrrelser i jordbunden i så tilpas grad, at en unik overdrevsvegetation kunne etablere sig. Og det har ført til, at Volk Mølle Bakker i dag blandt andet er hjemsted for den sjældne sommerfugl Okkergul Pletvinge.

Volk Mølle Bakker har for et par år siden gennemgået en større forvandling. Medarbejdere fra Natur-afdelingen ved Randers Kommune har ryddet flere arealer i området for uønskede træer og vegetation. Alt gjort for at tilgodese den urtevegetation, der er livsgrundlag for Okkergul Pletvinge.

Samarbejde

Randers Kommune samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening, Randers Regnskov og to eksperter fra Lepidopterologisk Forening om at hjælpe sommerfuglene i kommunen.

Sommerfugle er en god indikator for, hvordan det står til med biodiversiteten. Registreringer af sjældne sommerfugle er med til at fortælle noget om, hvordan det står til med biodiversiteten.

Naturpleje

For at modvirke tilgroning, er græsset i Volk Mølle Bakker i mange år blevet slået. Og siden 2009 er arealerne blevet afgræsset af får. Alligevel er det støt og roligt gået tilbage for bestanden af Okkergul Pletvinge – en sjælden og rødlistet sommerfugleart, som Randers Kommune er forpligtet til at gøre alt for at bevare.

Læs mere om projektet og se hvad du selv kan gøre for sommerfuglene på www.fleresommerfugle.dk

Flere nedslag i Tidsrejsen

Lysnet er det niende højeste punkt i Danmark. Hele 131 meter rager toppen op over havets overflade. Nyd udsigten over de naturskønne ådale fra udsigtspunktet på toppen

Jernbeton forbindes sjældent med smuk arkitektur. En undtagelse er jernbetonbroen i Langå, der er tegnet og bygget i 1905 af Christiani og Nielsen med Randers Amtsråd som bygherre

Bondestenalderfolket har haft travlt ved Haversdås nordvest for Randers. Her finder du både en hundrede meter lang gravhøj og en vaskeægte stendysse