Tøjhushaven

Tøjhushaven blev anlagt i 1802-05 i forbindelse med opførslen af Nørrejyllands arsenal Tøjhuset. Tøjhushaven er Danmarks første offentlige park.

Parken gik tidligere under navnet Marielund (opkaldt efter den daværende kronprinsesse), men er fra omkring 1842 blevet kaldt Tøjhushaven.

Tøjhushaven er anlagt i en romantisk stil med lindeallé, lindelysthus, mindesten og gamle granitsøjler, afgrænsede bede og sirlige stier. Her kunne borgerskabet promenere på søndagsturen. Samtidig er der spor af fordums militære aktiviteter i form af krudthus, en kanonrampe til tøjhuset og en kanal, hvor man kan sejle kanoner ind fra fjorden.

Læs mere om Randers’ byparker (åbner pdf)

I 2002 blev Tøjhushaven moderniseret i forbindelse med et kvarterløftsprojekt, og der blev etableret en række nye publikumsfaciliteter, bl.a. legeplads, grillborde, bålhytte, petanquebaner og borde/bænkesæt. Senere har parken også fået en multibane og grill. Det er med til at gøre parken til et udflugtsmål for børnefamilier.

Hunde er velkomne i parken, så længe de holdes i snor, og ejerne husker at samle eventuelle efterladenskaber op efter hundene.

Tøjhushaven ligger ved Udbyhøjvej få hundrede meter øst for Randers centrum.

 

Flere nedslag i Tidsrejsen

Rav var et af bondestenalderens fornemste materialer. Alligevel er der i mosen nedenfor Læsten Bakker blev ofret næsten 8,5 kilo ravperler for 5500 år siden

Oplev et af dyrene fra Hyænesletten i levende live i Randers Dyrehave. Dåvildtet findes også udenfor indhegningen. Der er bestande både i Østjylland og på øerne

Fra en høj på kirkegården i Støvring er der en enestående udsigt over Randers Fjord-området mod syd. Nord for byen ligger et dødislandskab med bakker, søer og moser