Randers Naturcenter

Randers Naturcenter startede som Randers Naturskole i 1991 og voksede sig større og større. Besøgstallet rundede i 2014 godt og vel 50.000 gæster.

Udbuddet af naturvejlederaktiviteter er også vokset. Alle aldersgrupper og mange forskellige målgrupper har anvendt Randers Naturskole aktivt i en eller anden form.

Randers Kommune har siden 2004 arbejdet for at tilføre naturskolen et bedre fysisk grundlag for at udføre naturformidling. I sommeren 2010 startede den store nybygning af rammer for et helt nyt center med endnu flere muligheder.

I forbindelse med den store udvidelse var tiden derfor moden til at skifte ordet “skole” ud med ordet “center”. Det skete for at understrege den store mangfoldighed af borgere fra Randers kommune, der anvender stedets tilbud.

Byggeriet blev færdigt i januar 2012, hvorefter udeområdet blev reetableret.

Læs mere om Randers Naturcenter her

Flere nedslag i Tidsrejsen

Ved industrialiseringen i 1800-tallet blev indbyggertallet i Randers mere end tredoblet. Flere fabrikker skød op, og i 1869 kom også en jernbane til byen

Fussing Sø ligger i en lavning dannet ved indsynkning af en kæmpe salthorst i undergrunden efter den sidste istid. Søen er med sine 29 meter en af Danmarks dybeste

Ifølge Saxos Danmarks Krønike regerede Kong Amled i det 6. og 7. århundredes Danmark. Ammelhede er det eneste stednavn i Danmark, som sagnet kan hænges op på