Udbyhøj Færgested

Udbyhøj Færgested

Udbyhøj Færgefart blev formelt indviet i marts 1967, men Udbyhøj omtales som færgested helt tilbage i 1613 i forbindelse med et skøde udstedt af herremanden Albert Scheel. Færgestedet ejedes i øvrigt indtil 1664 af kongen, Frederik d. 3. I en lang årrække havde havnen...
Tøjhushaven

Tøjhushaven

Tøjhushaven blev anlagt i 1802-05 i forbindelse med opførslen af Nørrejyllands arsenal Tøjhuset. Tøjhushaven er Danmarks første offentlige park. Parken gik tidligere under navnet Marielund (opkaldt efter den daværende kronprinsesse), men er fra omkring 1842 blevet...
Randers Midtby

Randers Midtby

Randers’ historie kan spores tilbage til i hvert fald middelalderen. Byen er grundlagt ved Gudenås udmunding i Randers fjord. Randers har haft betydning som handelsby gennem hele sin historie, og flere kirker og klostre er grundlagt i byen. I Randers midtby finder man...
Randers Havn

Randers Havn

Vandet har i mange århundreder været altafgørende for Randers. Først og fremmest for byens etablering netop her, men også som transportvej for handel både via Gudenå ind mod det centrale Jylland og ud mod det øvrige Danmark og resten af verden. Det har altid krævet...
Randers Dyrehave

Randers Dyrehave

Et af Hyæneslettens dyr findes i levende live i Randers Dyrehave – nemlig dådyret. Der har været dåvildt i Danmark siden omkring år 1000, og i dag findes fritlevende bestande på øerne og i Østjylland. Dådyrene i Randers Dyrehave stammer fra Marselisborg Dyrehave syd...