Udbyhøj Færgested

Udbyhøj Færgefart blev formelt indviet i marts 1967, men Udbyhøj omtales som færgested helt tilbage i 1613 i forbindelse med et skøde udstedt af herremanden Albert Scheel. Færgestedet ejedes i øvrigt indtil 1664 af kongen, Frederik d. 3.

I en lang årrække havde havnen betydning for befordringen af fragt og post gennem fjorden ind til Randers. I 1780’erne anlagde man en vinterhavn i Udbyhøj. Skibene kunne simpelthen ikke gå længere ind i fjorden, når de nåede en vis størrelse. Man måtte derfor omlaste og fragte godset ind til Randers på pramme.

I færgeriets storhedstid midt i det 19. århundrede opførte såvel færgeriets ejer, Jens Hans Høeg, som Randers-købmænd pakhuse nær ladepladsen. Efter datidens forhold blev der nemlig udskibet meget store mængder korn til København.

Fire kommuner sammen om færgefarten

I 1965 dannede fire kommuner på begge sider af fjorden så I/S Udbyhøj Færgefart. Og man fundet en brugt motorfærge i Svendborg. Oven i købet gjorde man en rigtig god handel i det sydfynske: den velholdte træfærge blev erhvervet for 390.000 kr. – inklusiv klapper, galger og reservedele, leveret af sælger i Udbyhøj.

I efteråret 1966 påbegyndte man anlægsarbejderne på begge sider af fjorden. Og i foråret 1967 kunne færgefarten langt om længe åbnes. På sin indvielses tur med de lokale sogne rådsformænd og en lang række indbudte gæster ombord sprængte M/F Udbyhøj det røde bånd, da den fra sydsiden satte stævnen den korte vej over fjorden til Udbyhøj nord.

De samlede udgifter til havneanlæg og færge blev lavere end budgetteret; til gengæld blev trafikken over fjorden de første år mindre end håbet, men man satte sin lid til planerne om bedre vejforbindelser.

Fra fire til to

I 1970 blev den første kommunal reform gennemført, og den kom til at betyde, at de nye Nørhald og Rougsø kommuner overtog driften af færgefarten med en halvpart hver.

Læs mere om færgeriets historie

M/F Udbyhøj, én af Danmarks ældste og mest velholdte træfærger, sejlede i pendulfart mellem syd og nord frem til sommeren 2006, hvor en nybygget kabeltrukket bilfærge blev indsat på overfarten.

Færgen, som er bygget på Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri, kan overføre to lastbiler og seks personbiler eller 12 personbiler og 98 passagerer ad gangen. Færgen sejler med en fart af ca. 3,5 knob. Det giver en overfartstid på ca. 4 minutter.

 

Flere nedslag i Tidsrejsen

Der har været mennesker i Kastbjerg Ådal i tusinder af år. Så langt tilbage som i bondestenalderen har folk her bygget den ældste vej i Skandinavien

Hvor vejen fra Lindbjerg til Linde krydser Tvede Å, ligger ”Sporet ved Hulen” og tilbyder en kort vandretur i et smukt, kuperet landskab skabt under sidste istid

Laksegårde i Gudenåen er et levn fra en tid, hvor man kunne leve af at fange laks i åen. Frisenvold Laksegård mellem Langå og Randers blev nedlagt som den sidste