Fra herregård til jomfrukloster

Fra herregård til jomfrukloster

Støvringgaard – en af Danmarks ældste herregårde – ligger på nordsiden af Randers Fjord, kun 2 kilometer syd for Mellerup, lige under den gamle kystskrænt fra stenalderens meget større fjord. Placeringen er ikke tilfældig. Herregården ligger omgivet af...
Råsted Kirke

Råsted Kirke

Råsted Kirke er bygget mellem 1125 og 1150. Den nøjagtige datering er foretaget af kunsthistorikere på grundlag af kalkmalerierne i kirken. Kalkmalerierne i Råsted Kirke viser scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, skabelsen og syndefaldet og Kain og...
Randers Midtby

Randers Midtby

Randers’ historie kan spores tilbage til i hvert fald middelalderen. Byen er grundlagt ved Gudenås udmunding i Randers fjord. Randers har haft betydning som handelsby gennem hele sin historie, og flere kirker og klostre er grundlagt i byen. I Randers midtby finder man...
Ulvholm Voldsted

Ulvholm Voldsted

I Kastbjerg Ådal kan du vest for Kærby Mølle finde resterne af voldene fra borgen ”Ulvholm”, der blev anlagt her i 1300-tallet. Borgen blev efter traditionen ødelagt under Grevens Fejde (1534-1536). Ulvholm Voldsted består af en firesidet borgplads, som er godt 33...
Dødislandskabet ved Støvring

Dødislandskabet ved Støvring

Kvaderstenskirken i sydenden af Støvring by er opført i 1200-tallet. Kirken blev anlagt på en gammel helligplads, idet der på kirkegården lige syd for kirken findes en lav gravhøj med en enestående udsigt mod syd over Randers Fjord-området. Nord for Støvring har...