Ulvholm Voldsted

I Kastbjerg Ådal kan du vest for Kærby Mølle finde resterne af voldene fra borgen ”Ulvholm”, der blev anlagt her i 1300-tallet. Borgen blev efter traditionen ødelagt under Grevens Fejde (1534-1536).

Ulvholm Voldsted består af en firesidet borgplads, som er godt 33 meter på begge leder. Borgpladsen, som har afrundede hjørner, hæver sig godt fem meter over de omgivende enge.

Mod øst, syd og vest har borgen været omgivet af nu tilgroede grave, der oprindeligt har været 8-10 meter brede. Foran gravene ses endnu på de tre sider nogle op til 8-9 meter brede og en til halvanden meter høje volde.

I det sydøstlige hjørne er voldene sløjfede til opfyldning for en overgang over de sumpede grave. Mod nord har der ikke været nogen vold foran borgpladsen. Her er grænse til det fredlyste areal en i nyere tider gravet grøft.

Flere nedslag i Tidsrejsen

Rav var et af bondestenalderens fornemste materialer. Alligevel er der i mosen nedenfor Læsten Bakker blev ofret næsten 8,5 kilo ravperler for 5500 år siden

I 1897 købte Randers Byråd området ved Fladbro og plantede en lystskov. I skoven, der er blandet nåle- og løvskov med præg af naturskov, kan man finde gravhøje fra stenalderen

Store firelængede gårde i “De nedre Byer” Tjærby, Vestrup og Albæk giver vidnesbyrd om, hvordan engene langs Randers Fjord engang gav grobund for ufattelig rigdom