Ulvholm Voldsted

I Kastbjerg Ådal kan du vest for Kærby Mølle finde resterne af voldene fra borgen ”Ulvholm”, der blev anlagt her i 1300-tallet. Borgen blev efter traditionen ødelagt under Grevens Fejde (1534-1536).

Ulvholm Voldsted består af en firesidet borgplads, som er godt 33 meter på begge leder. Borgpladsen, som har afrundede hjørner, hæver sig godt fem meter over de omgivende enge.

Mod øst, syd og vest har borgen været omgivet af nu tilgroede grave, der oprindeligt har været 8-10 meter brede. Foran gravene ses endnu på de tre sider nogle op til 8-9 meter brede og en til halvanden meter høje volde.

I det sydøstlige hjørne er voldene sløjfede til opfyldning for en overgang over de sumpede grave. Mod nord har der ikke været nogen vold foran borgpladsen. Her er grænse til det fredlyste areal en i nyere tider gravet grøft.

Flere nedslag i Tidsrejsen

Udbyhøj Færgefart blev formelt indviet i marts 1967, men færgestedet omtales helt tilbage i 1613 i forbindelse med et skøde udstedt af herremanden Albert Scheel

På et ni hektar stort område ved Birke Allé i Spentrup gennemførte Randers Kommune i 2014 et skovrejsningsprojekt. Projektet omfatter også den fredede bronzealderhøj Høgshøj

I 1811 fik Randers en ny kirkegård, Dødsmindet, øst for byen. Kirkegården, der siden blev til Østre Kirkegård, blev indviet med militærparade og deltagelse af byens elite