Råsted Kirke

Råsted Kirke er bygget mellem 1125 og 1150. Den nøjagtige datering er foretaget af kunsthistorikere på grundlag af kalkmalerierne i kirken.

Kalkmalerierne i Råsted Kirke viser scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, skabelsen og syndefaldet og Kain og Abels historie. Malerierne viser også fabelvæsener og fantasivæsener, engle og dyr. Derudover består kalkmalerierne af geometriske borter, arkitektur og planteornamentik. De ornamentale detaljer viser motiverne mæander, cirkel, firkant, rombe og trekant, blomst, ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen, som er udført af “Råstedværkstedet” i første halvdel af 1100-tallet, er en ud af to kendte fra dette værksted.

Ingen anden dansk kirke har bevaret en tilsvarende fuldstændig udsmykning af kor og triumfvæg fra romansk tid. Derudover er motiverne, først og fremmest Lidelseshistorien i koret, særdeles bevaringsværdig på grund af motivernes sammensætning og detaljer, som ikke kendes fra andre romanske udsmykninger.

Triumfvæggens Traditio-legis motiv kendes fortrinsvis fra samtidige døbefonte og tympanonstene, men er sjælden som kalkmaleri. Gengivelserne af Mikael Dragedræber og den nu forsvundne Maria med barnet over sideraltrene fuldender udsmykningen.

Læs mere om kalkmalerierne i Råsted Kirke

Flere nedslag i Tidsrejsen

Vandvejen har været altafgørende for Randers’ etablering netop her og som transportvej via Gudenå til det centrale Jylland og ad fjorden ud mod det øvrige Danmark og resten af verden

Hvor vejen fra Lindbjerg til Linde krydser Tvede Å, ligger ”Sporet ved Hulen” og tilbyder en kort vandretur i et smukt, kuperet landskab skabt under sidste istid

Fussing Sø ligger i en lavning dannet ved indsynkning af en kæmpe salthorst i undergrunden efter den sidste istid. Søen er med sine 29 meter en af Danmarks dybeste