Råsted Kirke

Råsted Kirke er bygget mellem 1125 og 1150. Den nøjagtige datering er foretaget af kunsthistorikere på grundlag af kalkmalerierne i kirken.

Kalkmalerierne i Råsted Kirke viser scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, skabelsen og syndefaldet og Kain og Abels historie. Malerierne viser også fabelvæsener og fantasivæsener, engle og dyr. Derudover består kalkmalerierne af geometriske borter, arkitektur og planteornamentik. De ornamentale detaljer viser motiverne mæander, cirkel, firkant, rombe og trekant, blomst, ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen, som er udført af “Råstedværkstedet” i første halvdel af 1100-tallet, er en ud af to kendte fra dette værksted.

Ingen anden dansk kirke har bevaret en tilsvarende fuldstændig udsmykning af kor og triumfvæg fra romansk tid. Derudover er motiverne, først og fremmest Lidelseshistorien i koret, særdeles bevaringsværdig på grund af motivernes sammensætning og detaljer, som ikke kendes fra andre romanske udsmykninger.

Triumfvæggens Traditio-legis motiv kendes fortrinsvis fra samtidige døbefonte og tympanonstene, men er sjælden som kalkmaleri. Gengivelserne af Mikael Dragedræber og den nu forsvundne Maria med barnet over sideraltrene fuldender udsmykningen.

Læs mere om kalkmalerierne i Råsted Kirke

Flere nedslag i Tidsrejsen

Randers’ historie kan spores tilbage til Middelalderen. Den ældste bygning i Randers er Påskesønnernes Gård ved Rådhustorvet. Den kan dateres tilbage til år 1460

Nørstenen er efter sagnet kastet af en kæmpe i Kare Bakker paa den anden side af fjorden. Han kastede den efter en kæmpe i Dosthøj, men stenen nåede kun Nørbakken

Lige midt imellem Gudenådalen og Randers Midtby ligger Randers Regnskov med sine tre karakteristiske domer, der siden åbningen i 1996 har været et vartegn for byen. Dome-konstruktionerne er inspireret af...