Mandbjerghøjstenene

Mandbjerghøjstenene

Ved Vandmøllevej i Øster Velling Skov står to granitsten med indhuggede geometriske cirkelmønstre fra bronzealderen. En fredningssten i granit markerer stedet. De to såkaldte helleristningssten står nær deres oprindelige plads. På marken et halvt hundrede meter bag...
Høgshøj

Høgshøj

På et ni hektar stort område ved Birke Allé i Spentrup gennemført Randers Kommune i 2014 et spændende skovrejsningsprojekt. Projektet omfatter også den fredede bronzealderhøj “Høgshøj”. Skoven, der er anlagt nord for Høgshøj, sigter på at anskueliggøre de forskellige...
Hamlets Grav

Hamlets Grav

I Randers Kommune findes ca. 350 synlige fredede fortidsminder. Størstedelen er gravhøje fra bronzealderen, men hist og her er også flotte stendysser eller en gravhøj fra bondestenalderen, en runesten fra vikingetiden, et middelalderligt voldsted eller en kirketomt....
Nørstenen ved Skalmstrup

Nørstenen ved Skalmstrup

For at finde kæmpestenen Nørstenen skal du mellem Mellerup og Tvede køre mod nord ad Skalmstrupvej og køre til højre, hvor vejen deler sig. Ved de markante sving på vejen ligger Nørstenen. Svingene fører vejen udenom stenen. “Stenen er kastet af en Kæmpe, der boede i...