Høgshøj

På et ni hektar stort område ved Birke Allé i Spentrup gennemført Randers Kommune i 2014 et spændende skovrejsningsprojekt. Projektet omfatter også den fredede bronzealderhøj “Høgshøj”. Skoven, der er anlagt nord for Høgshøj, sigter på at anskueliggøre de forskellige skovtyper, som fra oldtiden og til i dag har præget Danmark.

Høgshøj er i dag kun en skygge af oldtidens gravhøj på stedet. Den halvanden gange 14 meter store højtomt, som ses i dag, er kun nedre del af en stor gravhøj. Højen blev sikkert, sammen med i al fald to andre nærliggende, helt sløjfede gravhøje, bygget engang i bronzealderen (1.700-500 f. Kr.).

Gravhøj gnavet af tidens tand

Høgshøj blev først fredet i 1949, og bar da præg af at være afgravet og beskadiget af agerbruget gennem tiden. Til trods for beskadigelserne formodes højen at rumme gravanlæg og fund fra oldtiden.

Høgshøj er repræsentant for en dansk “gennemsnitshøj” i dyrket mark. Især inden for det seneste århundrede er de blevet kraftigt påvirket af det mekaniserede landbrug. Ja, langt størstedelen af de synlige fortidsminder på dyrket land er i dag forsvundet. De tilbageværende udgør kun en lille del af, hvad der var engang.

De grundlagde Spentrup

Udgravninger i 2013 og tidligere lige syd for Høgshøj har påvist langhuse og en tilhørende gravplads. Fundene er fra den tidlige førromerske jernalder (500 f. Kr. – år 0) og den efterfølgende romerske jernalder (0 – 400 e. Kr.) Det var formentlig disse folk, som grundlagde Spentrup.

Der kendes ikke til fund fra Høgshøj, da højen endnu ikke undersøgt arkæologisk.

Stort fund i nærheden

Et fantastisk flot detektorfund “Kirkemosegård-skatten” fra 2013 er værd at omtale i denne forbindelse. På markerne lige syd for Spentrup Kirke blev dengang fundet et 5 centimeter langt dragtsmykke. Det var en såkaldt ”Rygknapfibula” i guldblik med pålagte filigrantråde og indsatte halvædelstene sammen med ti små hængesmykker i guldblik. Skattefundet må være lagt som offer til guderne i en lille, nu indtørret mose.

Fundet indikerer, at der omkring år 600, som smykket dateres til, har været en væsentlig bebyggelse ved Spentrup.

Læs mere om Kirkemosegård-skatten her

Flere nedslag i Tidsrejsen

Lige midt imellem Gudenådalen og Randers Midtby ligger Randers Regnskov med sine tre karakteristiske domer, der siden åbningen i 1996 har været et vartegn for byen. Dome-konstruktionerne er inspireret af...

Fussing Sø ligger i en lavning dannet ved indsynkning af en kæmpe salthorst i undergrunden efter den sidste istid. Søen er med sine 29 meter en af Danmarks dybeste

En af Danmarks ældste herregårde ligger på nordsiden af Randers Fjord lige syd for Mellerup. Støvringgaard kan føres tilbage til 1319, hvor ridder Palne Johnsen af Stifring stod som ejer