Hamlets Grav

I Randers Kommune findes ca. 350 synlige fredede fortidsminder. Størstedelen er gravhøje fra bronzealderen, men hist og her er også flotte stendysser eller en gravhøj fra bondestenalderen, en runesten fra vikingetiden, et middelalderligt voldsted eller en kirketomt. En forgravet bronzealder-gravhøj fire kilometer sydøst for Assentoft skiller sig ud fra de fleste: “Hamlets Grav” ved Ammelhede.

Hamlets Grav har været højens navn, siden Randers Turistforening i 1933 ”døbte” den og rejste en ti tons tung mindesten på højen med teksten: “Amled Ypperste Oldtids-snille, Teed sig taabe Til hævnens time, Kaaret på ting Af Jyder til konge, Højsat han hviler Paa Amled Hede”

Inspireret af Shakespeares skuespil Hamlet og overleveringerne i Saxos Danmarks Krønike gjorde Randers Turistforening krav på nationalhelten, og den 3. september 1933 var der en stort anlagt åbningsceremoni med 1200 gæster ved højen, der til anledningen var blevet restaureret med nye randsten langs højfoden.

Højsat hviler han på Ammelhede

Ifølge Saxos Danmarks Krønike regerede Kong Amled i det 6. og 7. århundredes Danmark. Saxo beskriver, at Kong Amled efter mange interne stridigheder havde genvundet tronen, men faldt i et slag mod Lejrekongen Røriks efterfølger Viglet på en ”campus” – en mark eller hede – ved hans navn.

Ammelhede ved Hamlets Grav er det eneste stednavn i Danmark, som sagnet kan hænges op på. Hverken Kronborgs Helsingør eller den gode håndfuld andre steder i Danmark, som gennem tiden har gjort krav på historien om Hamlet, kan dokumentere sammenhæng med et lokalt stednavn.

Hamlets Grav er som nævnt en ret forgravet højtomt. Da højen blev rejst i bronzealderen, var den formentlig mere end to meter høj. I dag er rejser den sig næppe mere end en meter over den omgivne agerjord.

Højen plyndret

Da Nationalmuseet undersøgte højen i 1950, bar den præg af at være plyndret flere gange. Man fandt spor efter en stensat kiste i midten af højen, men bortset fra nogle lerkarskår intet værd at nævne.

En karl fra den nærliggende “Ammelhedegård” skulle tidligere have fundet gravurner, bronzesmykker, våben og ravperler i højen. Fund som bekræfter, at der er tale om en bronzealderhøj.

Af de gravhøje, som oprindeligt har været i området, er Hamlets Grav en af de få bevarede. Inden for bare en kilometers afstand fra højen kendes til 15 andre men nu helt forsvundne gravhøje. Gravhøjene lå på toppen af bakken langs det gamle Kolindsund, der i stenalderen delte Djursland i to fra Grenå og til Grund Fjord.

Et rigt område

Fra Auningkanten strakte sig dengang en lang, lavvandet fjordarm helt ind til Ammelhede. Lige neden for Hamlets Grav kan man se det inderste af det, der engang var flad havbund. I dag er det et moseområde, hvor Oksenbækken har sit udspring.

Da højen blev bygget, havde store dele af Kolindsund formentlig allerede hævet sig efter den sidste istid og var blevet omdannet til frugtbare enge, der gav grundlag for bosætning i bronze- og jernalderen. Kulturhistorisk Museum Randers har blandt andet fundet Stavnsager-bopladsen ved Moeskær halvanden kilometer syd for Hamlets Grav. Her er fundet hustomter og hulveje og mere end 2.500 metalgenstande fra især den sene jernalder.

At området har haft speciel status, understreges også af en træbygget kirke fra vikingetiden, der er fundet under Hørning Kirke et par kilometer mod syd – og Hørning-graven samme sted er en af Danmarks flotteste vikingetidsgrave.

Fra dengang det var før

Skulle historien om Kong Amled være sand, ligger han nu næppe begravet i ”Hamlets Grav”, idet højen menes opført ca. 1.700 år tidligere end den navnkundige konge.

Om historien er sand eller ej, så er Hamlets Grav som vores andre fortidsminder med til at stykke tusinder af års spændende historie sammen – fra før der var skrevne kilder til. Som fortidsminderne gør flest, ligger Hamlets Grav højt i landskabet og med vid udsigt. Ja, bare vejen til Ammelhede er en oplevelse i sig selv – og du kan finde masser af lige så flotte omveje hjem…

Flere nedslag i Tidsrejsen

Sommerfugle er en god indikator for biodiversitet. I Volk Mølle Bakker tilgodeser naturplejen den urtevegetation, der er livsgrundlag for sommerfuglen Okkergul Pletvinge

Oplev et af dyrene fra Hyænesletten i levende live i Randers Dyrehave. Dåvildtet findes også udenfor indhegningen. Der er bestande både i Østjylland og på øerne

Lige midt imellem Gudenådalen og Randers Midtby ligger Randers Regnskov med sine tre karakteristiske domer, der siden åbningen i 1996 har været et vartegn for byen. Dome-konstruktionerne er inspireret af...