Nørstenen ved Skalmstrup

For at finde kæmpestenen Nørstenen skal du mellem Mellerup og Tvede køre mod nord ad Skalmstrupvej og køre til højre, hvor vejen deler sig. Ved de markante sving på vejen ligger Nørstenen. Svingene fører vejen udenom stenen.

“Stenen er kastet af en Kæmpe, der boede i Kare Bakker paa den anden Side af Randers Fjord. Han kastede den efter en Kæmpe i Dosthøj, der skulde slaas ihjel med Stenen. Den naaede dog ikke Dosthøj, men faldt paa Norbakken”

Sådan lyder det i fredningen om Nørstenen, som formentligt har været en hellig sten for oldtidsbeboerne i området.

Stenen har været fredet siden 18. maj 1937, da Fredningsnævnet ved en kendelse tillagde gårdejer Marius Hou 100 kroner i erstatning for, “at den på hans ejendom beliggende Rullestensblok, kaldet “Nørstenen”, fredes, saaledes at den skal forblive henliggende i sin nuværende Tilstand tillige med et Omraade af 3 meter fra Stenens yderste Kanter.”
“Der tillægges Almenheden Færdselsret fra den syd for førende Vej til Stenen”, hed det sig tillige i kendelsen.

 

Flere nedslag i Tidsrejsen

Ved industrialiseringen i 1800-tallet blev indbyggertallet i Randers mere end tredoblet. Flere fabrikker skød op, og i 1869 kom også en jernbane til byen

En af Danmarks ældste herregårde ligger på nordsiden af Randers Fjord lige syd for Mellerup. Støvringgaard kan føres tilbage til 1319, hvor ridder Palne Johnsen af Stifring stod som ejer

I 1811 fik Randers en ny kirkegård, Dødsmindet, øst for byen. Kirkegården, der siden blev til Østre Kirkegård, blev indviet med militærparade og deltagelse af byens elite