Ålum i bronzealderen

Ålum i bronzealderen

Kulturhistorisk Museum Randers foretog i slutningen af 2008 en arkæologisk undersøgelse i den sydvestlige udkant af Ålum. Ved undersøgelsen blev fundet bebyggelsesspor fra perioden mellem senneolitikum og ældre bronzealder (ca. 2000 f. kr.) til yngre bronzealder (ca....
Skatten fra Kirkemosegård

Skatten fra Kirkemosegård

I 2013 dukkede et enestående smykkesæt fra jernalderen op af jorden ved Spentrup. De 1500 år gamle smykker er ofret i en mose som en gave til guderne. Smykkerne er nok blevet båret af en fornem kvinde, og de er med til at fortælle om hendes tro på guden Odin og hans...
LAR Projekter

LAR Projekter

LAR er en forkortelse for Lokal Afledning af Regnvand. Når de nye hovedledninger er på plads i vejen, og stikledninger er ført ind til din grund, er det dit ansvar som grundejer at blive koblet på det nye system, inden en pålagt frist overskrides. Spildevandet...