Udbyhøj Færgested

Udbyhøj Færgested

Udbyhøj Færgefart blev formelt indviet i marts 1967, men Udbyhøj omtales som færgested helt tilbage i 1613 i forbindelse med et skøde udstedt af herremanden Albert Scheel. Færgestedet ejedes i øvrigt indtil 1664 af kongen, Frederik d. 3. I en lang årrække havde havnen...
Østre Kirkegård

Østre Kirkegård

I 1811 fik Randers en ny kirkegård, Dødsmindet, øst for byen. Kirkegården, der siden blev til Østre Kirkegård, blev indviet med militærparade og deltagelse af byens elite. Mere end 3.000 mennesker skulle have været til stede ved indvielsen. Da kirkegården ved Sct....
Udbyhøj Skanse

Udbyhøj Skanse

Under Englandskrigene i 1801-14 blev anlagt mange forsvarsskanser langs de danske kyster. Det skete især efter englændernes bombardement af København i 1807, hvor store dele af hovedstaden nedbrændte og den danske flåde blev tabt. I alt 214 skanser blev anlagt ved...
Tøjhushaven

Tøjhushaven

Tøjhushaven blev anlagt i 1802-05 i forbindelse med opførslen af Nørrejyllands arsenal Tøjhuset. Tøjhushaven er Danmarks første offentlige park. Parken gik tidligere under navnet Marielund (opkaldt efter den daværende kronprinsesse), men er fra omkring 1842 blevet...
Christian d. III. Kanal

Christian d. III. Kanal

Blandt de mange spor og fortidsminder i det danske landskab er de to fredede stykker af Christian d. III’s kanal mellem Fladbro og Randers nok ukendte for de fleste. Den 5,4 kilometer lange kanal mellem Nørre Å ved Fladbro og den vestlige udkant af Randers blev anlagt...