Middelalder

År 1066 – 1536

Med et lidt mildere klima og nye teknologier fra Sydeuropa er landbruget nu i rivende udvikling, og danskerne samler sig i landsbyer og dyrkningsfællesskaber med trevangsbrug. Der fokuseres igen mere på kornproduktion, og den foregår ofte på fælles agre nær de mange landsbyer, der skyder op. Det anslås, at over halvdelen af Danmark nu er kulturlandskab.

Vækst, misvækst og messer

Danmark bliver regeret af en konge, støttet af adelstanden, der er de indflydelsesrige jordbesiddere. Kirken, der styres af paven i Rom er dog også en væsentlig magtfaktor, da tro og overtro spiller en væsentlig rolle i danskerens hverdag. De fleste lever stadig som bønder, men med den stigende handel tiltrækker byerne håndværkere, og handelsfolk, der af kongen tildeles særlige privilegier.

Som landet ligger: Klimaet er først mildt og egnet til landbrug, men i senmiddelalderen opstår ”den lille istid” med et strengere klima. Danmark er nu en del af en verdensøkonomi, der indbefatter både Asien, Afrika og Europa. Nye skikke og ny viden kommer til landet, blandt andet med de forskellige munkeordner, der med den katolske kirke gør sit indtog i Danmark. Det kan tydeligt ses i landskabet, hvor næsten 2.000 landsbykirker skyder op igennem perioden.

Flora og fauna: De katolske munke kommer med en ny tro, men også nye arter, skikke og viden. Vinbjergsneglen er en Sydeuropæisk delikatesse, der menes at være indført til Danmark af katolske munke som en kærkommen variation under fasten. Sikkert er det at flere af de planter, som i dag anses for danske, oprindeligt er indført som læge- og krydderurter til munkenes haver, blandt andet kalmus og ramsløg. De første landskabslove, med kongelige privilegier på hvalfangst og pligt til at bekæmpe ulve bliver nedfældet.

Mennesket: Med nye teknologier som hjulplov, møller, taljer og kraner mekaniseres landbruget. Resultatet er en rivende udvikling, hvor der i Danmark nu produceres korn – og i særdeleshed kvæg nok til, at det kan eksporteres til udlandet. Også saltede sild fra Øresund er en stor eksportvare i det katolske Europa med de mange faster. I Europa opstår et netværk af pilgrimsruter imellem hellige steder.

Livet i Randers: Randers Midtby har bevaret flere smukke bygninger fra middelalderen – flere bindingsværkshuse, Påskesønnernes Gård, og ikke mindst Helligåndshuset vidner om, at Randers var en vigtig købstad med kongelige privilegier. Det samme gør Sct. Mortens Kirke i Randers centrum og de mange sognekirker i oplandet. I Randers er fundet et lille blykors med den korsfæstede Jesus som ”Sankt Hjælper”, der formodes at være en amulet som kristne pilgrimme, der har besøgt det hellige alter i Vor Frue Kirke i Randers, har kunnet købe som bevis for besøget.

Danmark i verden

Med Kalmarunionen regerer den danske konge over et kæmpe område fra Finland i øst til Grønland i vest. Via silkevejen har Danmark også samhandel med det fjerne østen. Herfra importeres bl.a. silke og krydderier som safran, kanel og peber, der bogstaveligt talt er sin vægt værd i guld.

Danmarks befolkning

Anslået under 1.000.000 mennesker.

Selv om fødevareproduktionen nu er mere effektiv, forekommer der stadig perioder med hungersnød, forårsaget klimaforværringer. De gør sammen med flere pest-epidemier store indhug i befolkningen.

Mange af de dyr, der levede i det forhistoriske hav, er forlængst borte. Du kan gå på opdagelse i Dalbyover Kalkgrav og finde nogle af datidens dyr som fossiler

Lysnet er det niende højeste punkt i Danmark. Hele 131 meter rager toppen op over havets overflade. Nyd udsigten over de naturskønne ådale fra udsigtspunktet på toppen

Fussing Sø ligger i en lavning dannet ved indsynkning af en kæmpe salthorst i undergrunden efter den sidste istid. Søen er med sine 29 meter en af Danmarks dybeste