Dalbyover Kalkgrav

Mange af de dyr, der levede i det forhistoriske hav, er for længst borte. Vi vil aldrig komme til at kende til deres liv eller udseende. Der findes dog en række dyr, der er bevaret for eftertiden som fossiler. Nogle af dem kan du finde i Dalbyover Kalkgrav.

Det er især en bestemt type søpindsvin, du finder her. Og i rigelige mængder. Når du først har fundet et, går det nemt at finde flere. Og før du får set dig om, er der gået langt tid med at lege fossiljæger. Man kan ikke undgå at blive betaget af at stå med et fuldstændig identisk aftryk af et dyr, der levede for 65 mio. år siden.

Råstof til gødskning

Dalbyover Kalkgrav er en mindre råstofgrav lige syd for landsbyen Dalbyover mellem Randers og Hadsund. Kalkgraven ejes af Østjysk Kalkleje. Der er brudt kalk på stedet siden 1928. Først med håndkraft og siden ved hjælp af maskiner. Kalkgraven dækker et område på ca. tre hektar. Kalken anvendes til jordforbedringer i landbruget. Området omkring Dalbyover og ned mod de flade strandenge ved Sødring er stærkt kuperet og jordbundsforholdene meget forskelligartede. Her findes alle typer jordbund lige fra sandjord over humusjord til lerjord. Vældige kræfter har i istiderne skubbet jorden rundt og har sammen med de underliggende salthorste presset undergrundens kalk op til jordoverfladen. Flere steder dækkes kalken kun af et tyndt jordlag.

Fuld af fossilt liv

Kalken, der brydes ved Dalbyover, ligner ved første øjekast blot en hvid ensformig masse. Men tager man sig tid til at studere den nærmere, vil man opdage, at den vrimler med liv. Ganske vist ikke levende liv, men fossile spor fra et liv der blev levet på bunden af et forhistorisk hav for mere end 60 millioner år siden.

Dengang var den kalk, der ligger her nu, et sediment på bunden af et hav i det område, hvor det nordlige Italien ligger i dag. Gennem millioner af år aflejredes døde alger med skeletter af kalk på bundes af havet, og laget blev med tiden presset godt sammen.

Fra Italien til Stadionvej

Da det store kontinent, som havet her var en del af, brød fra hinanden pga. bevægelser i de underliggende kontinentalplader, flyttede undergrunden sig med tiden nordpå og endte som det, vi i dag kender som Danmark. Istider kom og gik, aflejrede materiale ovenpå kalken og flyttede rundt på aflejringerne.

Dalbyover Kalkgrav ligger lige op ad kommunevejen Stadionvej og er meget synlig i landskabet.

Der er gode adgangsforhold til kalkgraven. En vej går direkte ned i graven. Den må benyttes til fods.

Flere nedslag i Tidsrejsen

Den første kirke i Assentoft menes grundlagt som sognekirke i begyndelsen i 1100-tallet. På Essenbækvej røber indgangsportalen og et stendige, at her engang lå en kirke

Ved Vandmøllevej i Øster Velling Skov står to granitsten med indhuggede geometriske cirkelmønstre fra bronzealderen. Det er to såkaldte helleristningssten fra Bronzealderen

I Langå Egeskov finder du et særegent, kroget skovbillede, som vi kender det fra guldaldermalerne. Langå Egeskov er en kreaturbidt egeskov fra før år 1800