Lysnet Bakken

Lysnet er det niende højeste punkt i Danmark. Hele 131 meter rager toppen op over havets overflade. Øverst er der et udsigtspunkt, hvorfra du kan nyde udsigten over naturskønne dale.

Udsigtspunktet finder du på Lindkærvej 51, 8870 Langå. Herfra har du også udsyn mod Lilleåen, som er en del af Gudenå-systemet. Her kan du også gå på opdagelse og udforske de mange forskellige lertyper, som er dannet for 45-55 millioner år siden.

Lysnet er udpeget som Nationalt Geologisk Interesseområde. Bakken er en morænebakke og er dannet af plastisk ler, som er blevet skubbet op af isen under Istiden. Tidligere er der blevet indvundet ler på stedet, men området blev fredet i 1951.

I 2017 rejste Danmarks Naturfredningsforening en fredningssag for Lysnet, da stedet gemmer på spændende naturtyper såsom gamle græsningsoverdrev, oprindelige løvskove og uregulerede vandløb i de dybe dale.

Derudover er Lysnet kendt for sine mange orkideer, som blomstrer i maj og juni. I løbet af sommeren kan du opleve forskellige arter af guldsmede og sommerfugle. Blandt andet måne-vandnymfe, spættet bredpande og okkergul pletvinge.

Se video om Lysnet

Flere nedslag i Tidsrejsen

Hvor vejen fra Lindbjerg til Linde krydser Tvede Å, ligger ”Sporet ved Hulen” og tilbyder en kort vandretur i et smukt, kuperet landskab skabt under sidste istid

Der har været mennesker i Kastbjerg Ådal i tusinder af år. Så langt tilbage som i bondestenalderen har folk her bygget den ældste vej i Skandinavien

I Kastbjerg Ådal finder du Ulvholm Voldsted, en firesidet borgplads som er godt 30 meter på begge leder. Resterne efter Ulvholm hæver sig godt fire meter over de omgivende enge