Lysnet Bakken

Lysnet er det niende højeste punkt i Danmark. Hele 131 meter rager toppen op over havets overflade. Øverst er der et udsigtspunkt, hvorfra du kan nyde udsigten over naturskønne dale.

Udsigtspunktet finder du på Lindkærvej 51, 8870 Langå. Herfra har du også udsyn mod Lilleåen, som er en del af Gudenå-systemet. Her kan du også gå på opdagelse og udforske de mange forskellige lertyper, som er dannet for 45-55 millioner år siden.

Lysnet er udpeget som Nationalt Geologisk Interesseområde. Bakken er en morænebakke og er dannet af plastisk ler, som er blevet skubbet op af isen under Istiden. Tidligere er der blevet indvundet ler på stedet, men området blev fredet i 1951.

I 2017 rejste Danmarks Naturfredningsforening en fredningssag for Lysnet, da stedet gemmer på spændende naturtyper såsom gamle græsningsoverdrev, oprindelige løvskove og uregulerede vandløb i de dybe dale.

Derudover er Lysnet kendt for sine mange orkideer, som blomstrer i maj og juni. I løbet af sommeren kan du opleve forskellige arter af guldsmede og sommerfugle. Blandt andet måne-vandnymfe, spættet bredpande og okkergul pletvinge.

Se video om Lysnet

Flere nedslag i Tidsrejsen

Storkeengen i Randers tilpasser Vorup til fremtidige skybrud og stormflod. Projektet, der er en del af klimabåndet, vil give nye naturoplevelser helt tæt på Randers by

Store firelængede gårde i “De nedre Byer” Tjærby, Vestrup og Albæk giver vidnesbyrd om, hvordan engene langs Randers Fjord engang gav grobund for ufattelig rigdom

Udbyhøj Færgefart blev formelt indviet i marts 1967, men færgestedet omtales helt tilbage i 1613 i forbindelse med et skøde udstedt af herremanden Albert Scheel