Fussing Sø

Den 29 meter dybe Fussing Sø hører med sine 220 hektar til blandt de større søer i Danmark. Søen ligger i en lavning, der er dannet ved en indsynkning af en kæmpe salthorst i undergrunden efter den sidste istid.

Kilder på søens bund giver starten på Skals Å, der munder ud i Hjarbæk Fjord 50 km vestpå.

Ved søen lever og yngler en masser af fugle. I søen er bl.a. gedde og aborre, ål og brasen. Også odderen ses i ny og næ.

Søen er fredet, ligesom godset er det. Badning i søen er dog tilladt fra badepladsen.

Se mere om Fussing Sø og halvøen Gammelhave

Flere nedslag i Tidsrejsen

Råsted Kirke (ca. 1125-1150) har som ingen anden dansk kirke bevaret en fuldstændig udsmykning af kor og triumfvæg fra romansk tid. Motiverne er fra Det nye Testamente

Ved industrialiseringen i 1800-tallet blev indbyggertallet i Randers mere end tredoblet. Flere fabrikker skød op, og i 1869 kom også en jernbane til byen

Storkeengen i Randers tilpasser Vorup til fremtidige skybrud og stormflod. Projektet, der er en del af klimabåndet, vil give nye naturoplevelser helt tæt på Randers by