Fussing Sø

Den 29 meter dybe Fussing Sø hører med sine 220 hektar til blandt de større søer i Danmark. Søen ligger i en lavning, der er dannet ved en indsynkning af en kæmpe salthorst i undergrunden efter den sidste istid.

Kilder på søens bund giver starten på Skals Å, der munder ud i Hjarbæk Fjord 50 km vestpå.

Ved søen lever og yngler en masser af fugle. I søen er bl.a. gedde og aborre, ål og brasen. Også odderen ses i ny og næ.

Søen er fredet, ligesom godset er det. Badning i søen er dog tilladt fra badepladsen.

Se mere om Fussing Sø og halvøen Gammelhave

Flere nedslag i Tidsrejsen

Fra en høj på kirkegården i Støvring er der en enestående udsigt over Randers Fjord-området mod syd. Nord for byen ligger et dødislandskab med bakker, søer og moser

I 1811 fik Randers en ny kirkegård, Dødsmindet, øst for byen. Kirkegården, der siden blev til Østre Kirkegård, blev indviet med militærparade og deltagelse af byens elite

I Langå Egeskov finder du et særegent, kroget skovbillede, som vi kender det fra guldaldermalerne. Langå Egeskov er en kreaturbidt egeskov fra før år 1800