Landets fødsel

23 millioner år siden

Danmark opstår som et tropisk floddelta, skabt af sand og grus skyllet ned fra de norske og svenske bjerge. Klimaet er varmt, og landskaberne ligner slet ikke dem, vi kender i dag. Ved landets fødsel findes nogle helt vilde dyr og planter, blandt andet palmer, krokodiller, store kvælerslanger og kæmpehajer. Mennesket findes ikke endnu, men i Afrika udvikles de første arter af menneskeaber.

Palmer, krokodiller og kæmpestore hajer

Det landområde, der bliver til Danmark, opstår som en flodslette med et eksotisk delta, hvor sand og grus fra de norske og svenske bjerge skylles ud mod Nordsøen. Der er tropisk klima i området, og de planter og dyr, der lever i deltaet og det omkringliggende hav omfatter palmer, krokodiller og kæmpestore hajer.

Som landet ligger: I over 100 millioner år har det område, vi i dag kalder Danmark været dækket af subtropisk hav, men for 23 millioner år siden begynder landet at blive presset op over havets overflade som et resultat af, at det Afrikanske kontinent skubber til det sydlige Europa.

Flora og fauna: Det nye land bliver først levested for dyr og planter, som vi normalt ikke forbinder med Europa. I Danmark vokser der palmer og mammuttræer på de højtliggende områder, i lavlandet er der cypressumpe med krokodiller og kæmpe kvælerslanger, imens kæmpehajen, Megalodon jager efter hvaler i det omkringliggende hav. Først senere følger de store land levende dyr. Et svensk fund af en mindst 10 millioner år gammel tand fra et primitivt svin menes dog at stamme fra Danmark. 

Mennesket: De dyregrupper, der lever på jorden, er efterhånden blevet de samme som findes i dag, men de har en helt anderledes udbredelse end nu. For eksempel lever der tapirer og krokodiller i Europa, og mange arter af kameler lever i Nordamerika. Mennesket findes ikke endnu, men i Afrika udvikles de første arter af menneskeaber- den familie som vores egen art tilhører.

Livet i Randers: Da gigantiske gletsjere under de efterfølgende istider har høvlet store mængder af jordens overflade væk i det nordøstlige Jylland, ser man ikke mange spor fra landets fødsel i Randers, men i Dalbyover kalkgrav er der 65 millioner år gamle kalksten med fossiler, og i Lysnet findes der lerbakker med 55 millioner år gamle askelag fra vulkaner. Spor af landets fødsel for 23 mio. år siden, skal man lidt længere væk for at finde, men i Viborg er der fundet en krokodilletand i lag af ler fra perioden.

Danmark og verden

Jordens kontinenter ligger som tynde plader oven på en flydende kappe af lava. Derfor flytter kontinenterne sig hele tiden, nogle gange med det resultat, at to plader støder sammen. Herved dannes vulkanisme, bjerge og landhævninger. Et venligt puf fra Afrika pressede for 23 millioner år siden dele af Europa og Danmark op af havet.

Danmarks befolkning

0 mennesker.

Menneskeslægten, Homo opstod først for ca. 2,1 million år siden i Afrika. For 300.000 år siden levede der seks arter af mennesker samtidigt, men ud af de ca. 15 menneskearter der har været, er vores egen art, Homo sapiens den eneste nulevende.

Fussing Sø ligger i en lavning dannet ved indsynkning af en kæmpe salthorst i undergrunden efter den sidste istid. Søen er med sine 29 meter en af Danmarks dybeste

Lysnet er det niende højeste punkt i Danmark. Hele 131 meter rager toppen op over havets overflade. Nyd udsigten over de naturskønne ådale fra udsigtspunktet på toppen

Mange af de dyr, der levede i det forhistoriske hav, er forlængst borte. Du kan gå på opdagelse i Dalbyover Kalkgrav og finde nogle af datidens dyr som fossiler