Kolonitiden

År 1536 – 1850

Købstæderne blomstrer og naturen kontrolleres. De større vandløb bruges til transport, vandmøller og fiskeri så længe det betaler sig. I resterne af den vilde natur drives der jagt, og med krudt og kugler udryddes ulven og Danmarks faste bestand af vildsvin. Til gengæld bliver pakhuse og pompøse palæer en del af bybilledet i hovedstaden, hvor de nye handelskompagnier, der sejler imellem Danmark og vores tropiske kolonier, har deres hovedsæder.

Danmark i troperne

Middelalderen afløses af renæssancen og enevælden. Tiden fra 1778 – 1807, hvor global økonomisk vækst og krige mellem Europas store lande styrker det neutrale Danmarks position som oversøisk kolonimagt, kaldes i Danmark den florissante periode. En enevældige dansk konge regerer nu på fire kontinenter, herunder kolonierne Trankebar i Indien, Guldkysten i Ghana og de tre Dansk Vestindiske øer i Caribien.

Som landet ligger: De fleste danskere er fæstebønder, der under barske forhold knokler på markerne omkring deres landsbyer for godsejerne, der ejer jorden. Bøndernes løn er små strimler af Jord som de kan dyrke på landsbyernes tre vange – på skift med sommersæd, vintersæd og som brakmarker. I 1733 indføres stavnsbåndet for mænd mellem 4 og 40 år, der mindsker tilflytningen til byerne, hvor en femtedel af danskerne efterhånden bor. Bedre er forholdene dog ikke i tropekolonierne, hvor trekantssejladsen forsyner de Dansk Vestindiske øer i Caribien med slaver fra Guldkysten i Afrika.

Flora og fauna: Marker med eksotiske afgrøder fra de nye europæiske kolonier som kartofler og bønner bliver gradvist en del af det danske landskab. Til gengæld bortskydes den sidste danske ulv i 1813, og det er heller ikke for naturens skyld, at der nogenlunde samtidigt plantes tusindvis af egetræer. Det er flådeege, der i løbet af 150 år vil kunne bruges til at bygge en ny, dansk flåde, der kan erstatte de skibe som englænderne beslaglægger i 1807 under 2. Englandskrig.

Mennesket: Frem mod industrialiseringen gennemføres flere landbrugsreformer, der også indbefatter stavnsbåndets ophævelse. Gradvist afvikles dyrkningsfællesskaber i takt med at de frie bønder får deres egne samlede jordstykker, hvor de også bosætter sig på gårde. Også slaveriet i kolonierne ophører i takt med tidens nye humanistiske tanker og en fejlslåen forretningsplan.

Livet i Randers: Råvarer man ikke kan skaffe lokalt, må byens købmænd hente hjem med skib fra udlandet eller hos handelskompagnier i København. Varerne kunne derefter videresælges til andre købmænd eller afhændes til den mere velhavende del af byens og oplandets befolkning.

Danmark i verden

Den danske kolonihandel er til dels baseret på såkaldt trekantssejlads, hvor krudt, kugler, sprut og klæder fra Danmark bliver eksporteret til Guldkysten og byttet med slaver, der sejles til Dansk Vestindien, hvor de skal producere sukker og bomuld, tobak og mahognitræ, der så bliver sendt til retur til Danmark.

Danmarks befolkning

Anslået under 1.300.000 mennesker.

Kun få danskere bor i kolonierne, men en af dem er randrusianeren Wulff Joseph Wullf, der var embedsmand på Guldkysten. Han forsøgte sig uden held med plantagedrift. Til gengæld stiftede han familie med ghaneseren TimTam, og deres efterkommere bor stadig i Ghana.

Lysnet er det niende højeste punkt i Danmark. Hele 131 meter rager toppen op over havets overflade. Nyd udsigten over de naturskønne ådale fra udsigtspunktet på toppen

Mange af de dyr, der levede i det forhistoriske hav, er forlængst borte. Du kan gå på opdagelse i Dalbyover Kalkgrav og finde nogle af datidens dyr som fossiler

Fussing Sø ligger i en lavning dannet ved indsynkning af en kæmpe salthorst i undergrunden efter den sidste istid. Søen er med sine 29 meter en af Danmarks dybeste