Istid

115000 -9500 år f.v.t.

Efter at have ligget under flere hundrede meter is i tusinder af år, ændres landskabet, da klimaet bliver mildere og isen begynder at smelte. Isen efterlader en blomstrende tundraslette, gennemskåret af bakker og dale, formet af is og smeltevand. Flere dyrearter begynder at indvandre, blandt andet rensdyr og jærv. De første danskere er nomadiske jægere, der følger rensdyrflokkenes vandringer.

Dødis og rensdyrjægere

Store dele af Danmark har i tusinder af år ligget under en kæmpe gletsjer. Da klimaet bliver mildere, begynder isen at smelte og landskabet ændrer sig. Danmark bliver en åben tundraslette med hårdføre græsser og blomstrende urter. Mammutten uddør, men en lang række arter begynder at vende tilbage til landet, bl.a. rensdyret, der får følge af en helt ny art – det moderne menneske, der nu er den eneste menneskeart, der findes.

Som landet ligger: Da klimaet bliver mildere og gletsjeren over det nordlige Danmark begynder at smelte, ligger kæmpe blokke af dødis tilbage i et landskab som isen bogstaveligt talt har vendt op og ned på. Nogle steder er jorden tromlet helt fladt, og andre steder er ældgammel jord blevet skubbet op som morænebakker. Gletsjeren efterlader dødis, sand, grus og kæmpe stenblokke, der med isen er transporteret hertil fra Sveriges og Norges bjergtoppe.

Flora og fauna: I det barske polarklima lever der stadig store dyrearter i Danmark. Først både mammut, uldhåret næsehorn og isbjørne, men i takt med at isen begynder at smelte, ændrer både landskabet og dyrelivet sig også. Det europæiske storvildt uddør, og landskabet udvikler sig til en åben tundrasteppe, hvor de tilbageværende af de mest vinterhårdføre arter indvandrer. Blandt dem er rensdyr – og lige i hælene på dem kommer ulv, jærv og en tredje art, som kommer til at være altafgørende i fremtiden: Mennesket kommer til Danmark!

Mennesket: For mere end 200.000 år siden opstod vores art på den Afrikanske savanne, hvorfra vi spredte os til hele kloden. Først for ca. 40.000 år siden nåede mennesket til Europa, men der skal gå endnu længere tid, før vores forfædre kommer så langt mod nord som til Danmark for at jage rensdyr.

Livet i Randers: Ved Munkdrup i Randers har arkæologer fundet spor af de tidligste rensdyrjægere i Danmark. Flinteafslag og jagtredskaber viser, at der for ca. 14.000 år siden har været en gruppe nomadiske rensdyrjægere på jagt i et smalt pas i landskabet, hvor rensdyrene skulle passere. Ved ”Sporet ved Hulen”, hvor vejen fra Lindbjerg til Linde krydser Tvede Å, kan man stadig se de landskabelige spor af en af den sene Istidss smeltevandsdale.

Danmark og verden

Med det moderne menneskes ankomst til det nye kontinent uddør store dele af det europæiske storvildt. På franske hulemalerier skildres vores forfædres jagt på flere af de store dyrearter. Mammut, uldhåret næsehorn og hulehyæne, overlevede ikke den nye kombination af klimasvingninger og Homo sapiens- ”det tænkende menneske”.

Danmarks befolkning

Anslået under 1.000 mennesker.

Man har tidligere antaget, at neanderthalerne var primitive hulefolk. Fund af kunstfærdige hytter af elefantknogler, bålpladser og tilvirkede stenredskaber indikerer dog, at neanderthalerne var ganske intelligente.

Lysnet er det niende højeste punkt i Danmark. Hele 131 meter rager toppen op over havets overflade. Nyd udsigten over de naturskønne ådale fra udsigtspunktet på toppen

Fussing Sø ligger i en lavning dannet ved indsynkning af en kæmpe salthorst i undergrunden efter den sidste istid. Søen er med sine 29 meter en af Danmarks dybeste

Mange af de dyr, der levede i det forhistoriske hav, er forlængst borte. Du kan gå på opdagelse i Dalbyover Kalkgrav og finde nogle af datidens dyr som fossiler