Østre Kirkegård

I 1811 fik Randers en ny kirkegård, Dødsmindet, øst for byen. Kirkegården, der siden blev til Østre Kirkegård, blev indviet med militærparade og deltagelse af byens elite. Mere end 3.000 mennesker skulle have været til stede ved indvielsen.

Da kirkegården ved Sct. Mortens Kirke blev nedlagt, samlede man de gamle knogler ind og genbegravede på den nye Østre Kirkegård. Også knoglerne fra den gamle pestkirkegård Sct. Laurentii, blev genbegravet på Østre Kirkegård i 1860. Der står stadig en sten til minde om de afdøde herfra.

Assistenskirkegårde

I 1919 fik byen en kirkegård mere, Nordre Kirkegård. Derfor blev det oprindelige navn Dødsmindet skiftet ud med Østre Kirkegård.

Kirkegården blev, som konsekvens af 1805-loven, som forbød begravelser i kirkerne, anlagt som en assistens-kirkegård, hvilket vil sige en kirkegård, som ikke ligger umiddelbart ved en kirke.

Kirkegården er oprindelig opbygget omkring en øst- vestgående midterakse hvorpå en række vinkelrette stier og veje udgår fra. På midteraksen er beliggende et kapel som er renoveret i 2004.

Omlagt og genåbnet

I 1941 besluttede det daværende byråd, at kirkegården skulle nedlægges i år 2000. Den beslutning blev i 1995 ændret til, at den vestlige del blev omlagt efter en godkendt plan og genåbnede som kirkegård i år 2000.

Omlægningen betød, at alle de nye gravsteder, udelukkende vil være mindeplader og evt. steler i græs. Undtaget herfra er et mindre nyetableret gravafsnit, hvor det er muligt at erhverve traditionelle gravsteder.

Læs også om byparkerne Skovbakken og Tøjhushaven

Plads til andre trossamfund

Den østlige del er delvist nedlagt. Her findes den Muslimske begravelsesplads, mens den resterende østlige del vil langsomt overgå til en slags bypark.

Herudover vedligeholder Randers Kommune den Mosaiske begravelsesplads for Mosaisk Trossamfund.

Østre Kirkegård er det sidste hvilested for blandt andre æresborger i Randers Hermann Stilling, købmand Johan Ankerstjerne og kunstneren Sven Dalsgaard.

Østre Kirkegård ligger på Mellemvej 2, 8930 Randers NØ.

Flere nedslag i Tidsrejsen

I Langå Egeskov finder du et særegent, kroget skovbillede, som vi kender det fra guldaldermalerne. Langå Egeskov er en kreaturbidt egeskov fra før år 1800

Doktorparken er en seks hektar stor landskabspark, der er anlagt efter engelsk forbillede i 1913. Parken er i dag en af byens mest populære parker for børnefamilier

Rav var et af bondestenalderens fornemste materialer. Alligevel er der i mosen nedenfor Læsten Bakker blev ofret næsten 8,5 kilo ravperler for 5500 år siden