Paderup Mose

Paderup Mose er på ca. 26 hektar. Det var tidligere en højmose dannet efter sidste istid. Overalt bærer mosen præg af tørvegravning i form af dybe damme, som der findes et halvt hundrede af i området.

Mosens største vandhul er dog ikke en tørvegrav, men derimod et stort, udgravet regnvandsbassin. Søen fungerer som regnvandsbassin for overfladevandet og tagnedløbene i Paderupområdet.

Paderup Mose er rig på rekreative værdier af betydning for hele kommunen, men området er også meget sårbart. Det er derfor vigtigt, at udnyttelsen er skånsom over for planter og dyr. I samarbejde med forpagtere sørger Randers Kommune for at sikre en skånsom naturpleje af mosen og de omkringliggende engarealer.

P-pladsen for enden af Minervavej er et godt udgangspunkt for en tur rundt i og omkring Paderup Mose. Forude venter en lille times travetur rundt i det bynære naturområde, der ligger som en ring rundt bakken med det sigende navn Mosehøj og er baghave for boligområdet i Paderup og det nye boligkvarter ved Munkdrup.

Læs mere om Paderup Mose

Rank Viol, kommunens sjældneste blomst, skulle gro på engen mellem mosen og den nye Munkdrup-udstykning. Tilbage i 2009 var Rank Viol kun noteret med ti forekomster i Danmark og anses derfor at være på vej ud af den danske flora.

Den lange, lige Carlsberg-grøft er resultat af et stort regulerings- og uddybningsarbejde, der blev gennemført som beskæftigelsesarbejde i 1940’erne. Reguleringen af Brugsgård Møllebæk, Carlsberg-grøften og grøften gennem mosen betød, at vandstanden i Paderup Mose med ét blev sænket med ca. en meter.

Indgrebet har haft gennemgribende indvirkning på flora og fauna i området – en skæbne som deles med størsteparten af Danmarks tidligere højmoser.

Læs om arkæologiske fund ved Paderup Mose

Flere nedslag i Tidsrejsen

I 2013 dukkede et enestående smykkesæt fra jernalderen op af jorden ved Spentrup. For 1500 år siden er smykkerne blevet ofret i en mose som en gave til guderne

Storkeengen i Randers tilpasser Vorup til fremtidige skybrud og stormflod. Projektet, der er en del af klimabåndet, vil give nye naturoplevelser helt tæt på Randers by

Lige midt imellem Gudenådalen og Randers Midtby ligger Randers Regnskov med sine tre karakteristiske domer, der siden åbningen i 1996 har været et vartegn for byen. Dome-konstruktionerne er inspireret af...