Runestenene i Ålum

Ved Ålum Kirke findes en enestående mulighed for at opleve nogle af vikingetidens flotte runesten. Her står ikke mindre end fire forskellige runesten.

Om nogle af stenene oprindeligt har stået ved kirken er højst usikkert. De fleste af de godt 200 runesten, vi kender i Danmark, står godt nok ved nutidens kirker. Men runestenene er som regel blevet flyttet til kirkerne i forbindelse med overgangen til den kristne tro i vikingetiden.

Ålum Kirke  ligger i den frugtbare Nørreådal som forbinder Randers og Viborg. Området er rigt på fortidslevn fra mange forskellige tider. Udenfor kirkens våbenhus står de to største runesten, og i kirkens våbenhus står yderligere to runesten.

Indhugget rytterfigur

Den lidt over to meter høje runesten udenfor våbenhuset er den mest interessante. På bagsiden findes en indhugget stiliseret rytterfigur. Det var fundet af dette billede, som i 1890 førte til erkendelsen af runestenen. Den lå da med tekstsiden nedad nedenfor kirkebakken. Stenens tekst som snor sig i et indrammet spiralformet bånd langs stenens kant. Teksten lyder oversat til nudansk:

”Vigot rejste denne sten efter sin søn Esge; Gud hjælpe hans sjæl vel”

At Gud anråbes på stenen er interessant, da det viser, at runestenen tilhører vikingetidens senere del, hvor kristendommen havde vundet fodfæste i Danmark. Om rytterbilledet på bagsiden har nogen direkte sammenhæng med runeteksten, kan ikke afgøres. På parkeringspladsen ved kirken er der opstillet en sten med en indhugget kopi af hesterytterbilledet fra Ålum-stenen.

Oplev Brostedet ved Ålum

På den lidt mindre sten udenfor kirkens våbenhus ses en lignende spiralformet runetekst, som også minder en afdød. Teksten lyder:

”Thyre, Vigots kone lod denne sten rejse efter Sibbes søn, hendes ”søstlig” som hun holdt mere af end (om det havde været hendes) egen søn (eller en kær søn)”

Runestenens nyere fundhistorie har også relation til kirken. Den fremkom i 1902 under omlægning af kirkegårdsdiget, men hvor den oprindeligt har stået er uvist.

Se TV2 OJ udsendelse om Ålum Kirke

Kirken også et besøg værd

Ålum Kirke er et besøg værd i sig selv. Den smukke kvaderstenskirke stammer fra omkring år 1200, og har både en interessant historie og mange flotte bygningsmæssige detaljer. Særligt indgangsportalen mellem det nuværende våbenhus og kirkeskib med tre dobbelte granitsøjler er et prægtigt stenhuggerarbejde. En folder om kirkens historie kan købes i kirkens våbenhus.

Flere nedslag i Tidsrejsen

Jernbeton forbindes sjældent med smuk arkitektur. En undtagelse er jernbetonbroen i Langå, der er tegnet og bygget i 1905 af Christiani og Nielsen med Randers Amtsråd som bygherre

Hvor vejen fra Lindbjerg til Linde krydser Tvede Å, ligger ”Sporet ved Hulen” og tilbyder en kort vandretur i et smukt, kuperet landskab skabt under sidste istid

Paderup Mose var tidligere en højmose dannet efter sidste istid. Rundt omkring i mosen er der spor efter tidligere tiders tørvegravning i form af et halvt hundrede dybe damme