Skatten fra Kirkemosegård

I 2013 dukkede et enestående smykkesæt fra jernalderen op af jorden ved Spentrup. De 1500 år gamle smykker er ofret i en mose som en gave til guderne. Smykkerne er nok blevet båret af en fornem kvinde, og de er med til at fortælle om hendes tro på guden Odin og hans ravne Hugin og Munin.

Det er ikke så tit, der bliver fundet guldskatte i Danmark. Ikke desto mindre var det en sådan, detektorfører Morten Kris Nielsen havde fået færten af med sin metaldetektor tidligt onsdag morgen den 18. september 2013. Samme dag henvendte han sig til Museum Østjylland for at vise sit fund frem – hovedpladen fra en fibula af guld. De følgende dage dukkede fode og bøjlen til fibulaen op af mulden samt to cirkulære og to halvmåneformede hængesmykker.

Det blev besluttet, at museet skulle udføre en arkæologisk undersøgelse af fundstedet. I forbindelse med udgravningen blev rygknappen og en lille ring samt to cirkulære og fire halvmåneformede hængesmykker fundet. Det samlede fund består således af en rygknapfibula og 10 hængesmykker af guld.

Smykkerne er fundet på en af Kirkemosegårds marker i den vestlige del af Spentrup ca. 9 km nord for Randers. I dag fremstår lokaliteten som en dyrket mark med fugtige lavninger, men af de såkaldte Høje målebordsblade, opmålt i sidste halvdel af 1800-tallet, fremgår det, at fundstedet er ved den vestlige bred af et vådområde kaldet Kirkemose. Og der er tale om en mose ved kirken, for markens nordøstlige hjørne grænser op til Spentrup Kirkegård.

Læs mere om fundet ved Kirkemosegård

Flere nedslag i Tidsrejsen

Tøjhushaven blev anlagt i 1802-05 i forbindelse med opførslen af Nørrejyllands arsenal Tøjhuset. Parken, der tidligere gik under navnet Marielund, er Danmarks første offentlige park

På Sjellebrostenen er indhugget et troldelignende ansigt med flettet skæg og runde gloende øjne. I 1000 år har maskestenen fra Vikingetiden markeret en sikker vej over Alling Å

Doktorparken er en seks hektar stor landskabspark, der er anlagt efter engelsk forbillede i 1913. Parken er i dag en af byens mest populære parker for børnefamilier