Læsten Bakker

Rav var et af bondestenalderens mest fornemme materialer. Bemærkelsesværdigt at der for 5.500 år siden blev ofret næsten 8,5 kilo ravperler i en mose nedenfor bakkerne. Det fredede naturområde byder på mange kulturhistoriske spor og dertil en fantastisk natur.

Læsten Bakker rummer den største biodiversitet i Randers Kommune, og på toppen af det hele ligger bronzealderhøjen Kragbjerg Høj, som engang var et yndet mødested for Læstens ungdom.

Fantastisk udsigt

Herfra kan du nyde den fantastiske udsigt over området, hvor man også engang kunne prale af en gigantisk sten, der var blevet kastet herud af en vred kæmpe i Randers.

Halvanden mil vest for Randers rejser Læsten Bakker sig over Skalsådalen med sin mosaik af hede, krat og agerjord. Fra bakkerne er udsigt over Fussingøs skove, Skalsådalen og Tuemose, der ligger for foden gennemskåret af grøfter og gamle tørvegrave.

139 hektar fredet område

Tilbage i 1953 blev en landskabsfredning gennemført for at bevare de lyngklædte bakker. Fredningen blev i 1969 udvidet med Læsten Kær.

Seneste fredningskendelse for Læsten Bakker blev afsagt i 2006. Den skabte sammenhæng mellem de eksisterende fredninger, så fredningen i dag omfatter 139 hektar.

I store dele af Læsten Bakker er det køer, der står for naturplejen.

Indtil sidst i 1700-tallet var Læsten en bondeby underlagt Fussingø Gods. Efter udskiftningen flyttede flere gårde ud, og de nye gårdejere opførte stengærder for at markere deres ejendomme.

Gamle krat og rig flora

I den vestlige del af bakkerne findes gamle krat, der er domineret af ene, lidt druehyld og åbne partier med lyng, revling og blåbær.

Langs de offentlige stier er en rig flora med liden klokke, blåhat, blåmunke, visse, almindelig kællingetand og timian. Om efteråret er også svampene rigt repræsenteret.

 

Flere nedslag i Tidsrejsen

Laksegårde i Gudenåen er et levn fra en tid, hvor man kunne leve af at fange laks i åen. Frisenvold Laksegård mellem Langå og Randers blev nedlagt som den sidste

En af Danmarks ældste herregårde ligger på nordsiden af Randers Fjord lige syd for Mellerup. Støvringgaard kan føres tilbage til 1319, hvor ridder Palne Johnsen af Stifring stod som ejer

Med seks runesten er Langå det sogn i Danmark, hvor der er fundet flest runesten. Runestenen, der står ved kirkens tårn, er den eneste, som stadig kan ses i byen