Skansen ved Udbyhøj

Under Englandskrigene i 1801-14 blev anlagt mange forsvarsskanser langs de danske kyster. Det skete især efter englændernes bombardement af København i 1807, hvor store dele af hovedstaden nedbrændte og den danske flåde blev tabt.

I alt 214 skanser blev anlagt ved strategiske punkter. Skansen ved Udbyhøj ved den smalle udmunding af Randers Fjord, hvorfra man kunne overvåge og eventuelt forsvare indsejlingen til Randers.

Udbyhøj-skansen er en af de tidligste skanser, som blev projekteret allerede ved krigens start i 1801. Skansen blev dog først rigtigt bemandet i 1807. Skanseanlægget, der er et af de største i Østjylland, omfatter det stadig synlige og nu fredede skanseanlæg på sydsiden af fjorden samt en nu forsvunden skanse på nordsiden ved Demstrup Vasehus.

10 kanoner ved indsejlingen

Med i alt ti kanoner – fire på sydsiden og seks på nordsiden – havde den vigtige, smalle indsejling til Randers et godt forsvar mod eventuelle fremmede skibe. Det kom dog aldrig til egentlige kamphandlinger ved Udbyhøj, og tiden har nok til tider været lang for det udstationerede mandskab.

Forslag til cykeltur rundt om Randers Fjord

Udbyhøj-skansen skal også ses i sammenhæng med yderligere en lille skanse. På nordsiden af fjorden, ca. 500 m. øst-nord-øst for byen, ligger en lav sydvendt jordskanse i kanten af træbevoksningen mod strandengen.

Skansen ligger noget tilbagetrukket fra fjorden og var – modsat fjordens skanser – ikke befæstet med kanoner. Skansen fungerede som indkvartering og beskyttelse for kystkavaleriet, som overvågede og bevogtede de lange åbne kyststrækninger mellem de befæstede kystskanser.

Stjerneskansen

Den delvist bevarede skanse på sydsiden af fjorden lige før færgelejet er fredet og offentlig tilgængelig. Skansen er en såkaldt Stjerneskanse med volde, grave og nu forlængst forsvundne træpalisader.

Der blev i alt opført 22 skanser i det østjyske; bl.a. ved Bønnerup, Jernhatten og Ahl Hage på Djursland.

 

Flere nedslag i Tidsrejsen

En af Danmarks ældste herregårde ligger på nordsiden af Randers Fjord lige syd for Mellerup. Støvringgaard kan føres tilbage til 1319, hvor ridder Palne Johnsen af Stifring stod som ejer

Tre generationer af jernbanebroer har sikret jernbanens passage over Gudenå ved Langå. Den ældste og nu fredede kassebro stod færdig ved Århus-Randersbanens indvielse i 1862

På Sjellebrostenen er indhugget et troldelignende ansigt med flettet skæg og runde gloende øjne. I 1000 år har maskestenen fra Vikingetiden markeret en sikker vej over Alling Å