Sjellebrostenen

Sjellebrostenen er en maskesten fra vikingetiden omkring år 1.000. På stenen er indhugget et troldelignende maskebillede med flettet skæg og runde gloende øjne. Den 170 cm høje sten står ved Alling å, hvor den i 1000 år har markeret den sikreste vej over åen.

Stenen er den eneste af de østjyske maskesten uden runetekst, så vi ved ikke hvem, der har rejst stenen eller hvorfor. Men historier siger, at Sjellebrostenen er rejst for at beskytte vejfarende mod å-manden.

Rester efter broanlæg

Det er nok den eneste af de østjyske maskesten uden runetekst. Men den er så til gengæld udstyret med ansigt, flettet skæg og runde, gloende øjne. Ved udgravninger er der også fundet rester af broanlæg. Der er fundet flere lag. Et brolagt vadested fra tidlig jernalder. En solid vej af tømmer fra midten af 700-tallet. Og en endnu bedre bro fra omkring år 1000.

Fundet ved et tilfælde

I mange hundrede år kendte ingen til maskestenen, der lå væltet ved åens bred. I 1951 arbejdede ejeren og hans søn på engen. De indtog frokosten på stenen, og den dengang 11-årige søn kom til at vælte sin flaske med saftevand. Saften løb ud over stenen og samlede sig i indhugningerne. På stenen viste sig et ansigt med store truende øjne, høj hat og sammenflettet skæg.

Læs også om Hørningplanken

Å-manden krævede sine ofre

Masken er indhugget i stenen i den sene vikingetid omkring år 1000 e.Kr. i den såkaldte Mammenstil. Det formodes, at billedet på Sjellebro-stenen i vikingetiden var opmalet. Stenen med den sælsomme troldefigur blev i sin tid blev rejst, hvor man krydsede åen. Den har formentlig skullet mindet de rejsende om åmanden.

Sagnet siger, at åmanden hvert år krævede et menneskeoffer. Og havde han ikke fået dette opfyldt i seks år, tog han det syvende år alle syv mennesker i en vogn, som skulle passere åen…

Flere nedslag i Tidsrejsen

Syd for Gudenå ligger Vorup Enge – et Eldorado for vandfugle og vadefugle. Siden diget til Gudenå blev fjernet i 2003, er antallet af fuglearter i engene mere end fordoblet

Laksegårde i Gudenåen er et levn fra en tid, hvor man kunne leve af at fange laks i åen. Frisenvold Laksegård mellem Langå og Randers blev nedlagt som den sidste

En af Danmarks ældste herregårde ligger på nordsiden af Randers Fjord lige syd for Mellerup. Støvringgaard kan føres tilbage til 1319, hvor ridder Palne Johnsen af Stifring stod som ejer