Oldtidsvejene i Kastbjerg Ådal

Der har været mennesker i Kastbjerg Ådal i tusinder af år. Så langt tilbage som i bondestenalderen har folk her bygget den ældste vej i Skandinavien.

Oldtidsmenneskene så fidusen i at etablere trafikale netværk. De tog landet i besiddelse ved at binde de forhistoriske samfund sammen. Vejene var nøglen til, at de kunne komme hurtigere frem og fragte gods på vogne, som bedst kom fremad på faste og jævne overflader, hvor hjulene ikke sank i.

I 2015 undersøgte arkæologer fra Museum Østjylland seks veje fra oldtiden, der alle er gået henover Kastbjerg Å. Vejene er af både sten og træ. Fund der passer fint ind i et spændende arkæologisk område med gravhøje, bopladser og voldsteder.

Danmarks længste rigkær

Kastbjerg Ådal byder på andet og mere end voldsteder og oldtidsveje. Ådalen er rig på kildevæld og er Danmarks længste rigkær. I foråret og forsommeren er der garanti for at opleve gøgeurter på tæt hold – med sommerfugle og fuglekvidr som sikker sidegevinst.

Et godt sted at starte er en gåtur er P-pladsen ved Kærby Mølle. Herfra kan du følge vejen gennem egekrattet mod vest. Og når landskabet åbner sig med udsigt over borgholmen Ulvholm, kan du beslutte, om gå mod nord til borgholmen og Kastbjerg Å og vende Mariagerfjord kommune, eller du vil tage den fire kilometer lange rundtur videre langs egekrattet og op gennem skoven til Dyrby og retur over markerne, gennem skoven og langs den tilløbende møllebæk.

Græssende kvæg vedligeholder

Rigkæret er karakteristisk ved, at det et plantesamfund på en fugtig eller våd bund med mange forskellige arter. Naturen er med andre ord rig på arter som for eksempel gøgeurter, Danmarks orkideer.

Et andet karakteristisk træk er, at der ofte er mange tuer. Og så fødes det af naturlige kildevæld, som ofte er rige på naturens byggesten kalk, men ellers næringsfattigt.

De græssende kreaturer i ådalen gør deres til, at den våde biotop med sine tuer og huller bliver rigtig god til at holde på vandet.

Oplev Dyrby Krat

Kastbjerg Å nænsomt tilbageslynget

Siden 2007 har Naturstyrelsen i samarbejde med Randers og Mariagerfjord kommuner arbejdet for at skabe Danmarks længste rigkær i Kastbjerg Ådal. Naturtypen er nemlig i tilbagegang landet over.

Tilbage i Århus Amts tid var projektet for ådalen, at Kastbjerg Å skulle genslynges, og der skulle skabes ”våde enge”. Men ikke mindst på grund af rigkærene, som ville blive ødelagt, hvis de blev oversvømmet, blev projektet opgivet, hvorfor Kastbjerg Å kun er nænsomt tilbageslynget på nogle ganske få strækninger.

Læs mere om fundet af oldtidsvejene i Kastbjerg Ådal

Link til kulturhistorisk rapport om oldtidsvejene

Flere nedslag i Tidsrejsen

Ved Vandmøllevej i Øster Velling Skov står to granitsten med indhuggede geometriske cirkelmønstre fra bronzealderen. Det er to såkaldte helleristningssten fra Bronzealderen

Christian d. III’s kanal mellem Fladbro og Randers ukendt for de fleste. Den 5,4 kilometer lange kanal blev anlagt i 1553 for at forsyne voldgravene omkring Randers by med vand

Jernbeton forbindes sjældent med smuk arkitektur. En undtagelse er jernbetonbroen i Langå, der er tegnet og bygget i 1905 af Christiani og Nielsen med Randers Amtsråd som bygherre