Oldtidsvejene i Kastbjerg Ådal

Der har været mennesker i Kastbjerg Ådal i tusinder af år. Så langt tilbage som i bondestenalderen har folk her bygget den ældste vej i Skandinavien.

Oldtidsmenneskene så fidusen i at etablere trafikale netværk. De tog landet i besiddelse ved at binde de forhistoriske samfund sammen. Vejene var nøglen til, at de kunne komme hurtigere frem og fragte gods på vogne, som bedst kom fremad på faste og jævne overflader, hvor hjulene ikke sank i.

I 2015 undersøgte arkæologer fra Museum Østjylland seks veje fra oldtiden, der alle er gået henover Kastbjerg Å. Vejene er af både sten og træ. Fund der passer fint ind i et spændende arkæologisk område med gravhøje, bopladser og voldsteder.

Danmarks længste rigkær

Kastbjerg Ådal byder på andet og mere end voldsteder og oldtidsveje. Ådalen er rig på kildevæld og er Danmarks længste rigkær. I foråret og forsommeren er der garanti for at opleve gøgeurter på tæt hold – med sommerfugle og fuglekvidr som sikker sidegevinst.

Et godt sted at starte er en gåtur er P-pladsen ved Kærby Mølle. Herfra kan du følge vejen gennem egekrattet mod vest. Og når landskabet åbner sig med udsigt over borgholmen Ulvholm, kan du beslutte, om gå mod nord til borgholmen og Kastbjerg Å og vende Mariagerfjord kommune, eller du vil tage den fire kilometer lange rundtur videre langs egekrattet og op gennem skoven til Dyrby og retur over markerne, gennem skoven og langs den tilløbende møllebæk.

Græssende kvæg vedligeholder

Rigkæret er karakteristisk ved, at det et plantesamfund på en fugtig eller våd bund med mange forskellige arter. Naturen er med andre ord rig på arter som for eksempel gøgeurter, Danmarks orkideer.

Et andet karakteristisk træk er, at der ofte er mange tuer. Og så fødes det af naturlige kildevæld, som ofte er rige på naturens byggesten kalk, men ellers næringsfattigt.

De græssende kreaturer i ådalen gør deres til, at den våde biotop med sine tuer og huller bliver rigtig god til at holde på vandet.

Oplev Dyrby Krat

Kastbjerg Å nænsomt tilbageslynget

Siden 2007 har Naturstyrelsen i samarbejde med Randers og Mariagerfjord kommuner arbejdet for at skabe Danmarks længste rigkær i Kastbjerg Ådal. Naturtypen er nemlig i tilbagegang landet over.

Tilbage i Århus Amts tid var projektet for ådalen, at Kastbjerg Å skulle genslynges, og der skulle skabes ”våde enge”. Men ikke mindst på grund af rigkærene, som ville blive ødelagt, hvis de blev oversvømmet, blev projektet opgivet, hvorfor Kastbjerg Å kun er nænsomt tilbageslynget på nogle ganske få strækninger.

Læs mere om fundet af oldtidsvejene i Kastbjerg Ådal

Link til kulturhistorisk rapport om oldtidsvejene

Flere nedslag i Tidsrejsen

Fra en høj på kirkegården i Støvring er der en enestående udsigt over Randers Fjord-området mod syd. Nord for byen ligger et dødislandskab med bakker, søer og moser

Råsted Kirke (ca. 1125-1150) har som ingen anden dansk kirke bevaret en fuldstændig udsmykning af kor og triumfvæg fra romansk tid. Motiverne er fra Det nye Testamente

Under Englandskrigene i 1801-14 blev anlagt 214 forsvarsskanser langs de danske kyster. Skansen ved Udbyhøj med i alt ti kanoner var er en af de tidligste, der blev projekteret