Kulturhuset

Museum Østjyllands tre permanente udstillingsafsnit Livet ved FjordenMiddelalderens Mennesker og Købstad til Industriby udgør en sammenhængende kronologisk fortælling om den lokale kulturhistorie fra sidste istid til nutiden.

Udstillingerne lægger vægt på at formidle menneskets samspil med naturen, det
lokale landskab og de lokale ressourcer. Fra udstillingerne trækkes der overalt tråde ud i det
omgivende landskab og kulturmiljø.

Du kan for eksempel se en 125.000 år gammel dådyrknogle i Museum Østjyllands samling. De marvspaltede dådyrknogler fra Hollerup ved Langå blev indleveret til Nationalmuseet i 1957 som en gave fra Zoologisk Museum. Knoglerne er fundet i 1912 i et kieselgrusleje i Hollerup, Langaa sogn.

Hollerupfundet består af knoglerne fra en gammel dåhind med tydelige spor efter marvspaltning, bl.a. parvist ensartede brud på lemmeknoglerne og typiske slagmærker. De mennesker, der har spist dyret, måtte derfor have været tidlige neandertalere, datidens europæere, mente zoologen Ulrik Møhl. (Det er dog siden blevet anfægtet af nye undersøgelser af knoglerne, hvor der ikke kan påvises spor efter menneskers bearbejdning af dem)

De ældste, sikre spor efter mennesket i Danmark er derfor fortsat Hamborg-kulturen fra området omkring Jels i Sønderjylland for ca. 14.500 år siden.

Læs mere om fundet af dådyrknoglerne

Flere nedslag i Tidsrejsen

Fussing Sø ligger i en lavning dannet ved indsynkning af en kæmpe salthorst i undergrunden efter den sidste istid. Søen er med sine 29 meter en af Danmarks dybeste

Storkeengen i Randers tilpasser Vorup til fremtidige skybrud og stormflod. Projektet, der er en del af klimabåndet, vil give nye naturoplevelser helt tæt på Randers by

Christian d. III’s kanal mellem Fladbro og Randers ukendt for de fleste. Den 5,4 kilometer lange kanal blev anlagt i 1553 for at forsyne voldgravene omkring Randers by med vand