Myretuen

Danmarks tredje Bynaturrum og største “myretue” blev i 2017 indviet på Nordre Fælled i Randers,

Bynaturrummet skal få flere børn, unge og voksne ud i naturen ved Nordre Fælled. Myretuen skal gøre det både sjovere og lettere for beboere i byen at være aktive udendørs.

Det er et bredt partnerskab, der står bag Myretuen og udviklingen af Nordre Fælled. Partnerskabnet består af Bysekretariatet, Randers Produktionshøjskole, Randers Kommune og Naturstyrelsen Kronjylland.

Partnerskabet ønsker, at Nordre Fælled bliver en naturlig del af de boligområder, der ligger lige op ad området. Det er også et ønske, at alle i Randers får øjnene op for de naturoplevelser og friluftsaktiviteter Nordre Fælled byder på.

Myretuen er et symbol på den måde, myrer bor på i et stort fællesskab. Myrerne bruger den omkringliggende natur til at samle både ressourcer og viden til fællesskabet. Og på samme måde er Myretuen tænkt som et samlingssted for alle, der ønsker at bruge naturen til friluftsliv, leg og læring.

Flere nedslag i Tidsrejsen

Storkeengen i Randers tilpasser Vorup til fremtidige skybrud og stormflod. Projektet, der er en del af klimabåndet, vil give nye naturoplevelser helt tæt på Randers by

Hvor vejen fra Lindbjerg til Linde krydser Tvede Å, ligger ”Sporet ved Hulen” og tilbyder en kort vandretur i et smukt, kuperet landskab skabt under sidste istid

Oplev et af dyrene fra Hyænesletten i levende live i Randers Dyrehave. Dåvildtet findes også udenfor indhegningen. Der er bestande både i Østjylland og på øerne