Fussingø Skovene

I Fussingøskovene kan du opleve nutidens flora og fauna. Skovene omkring godset Fussingø ligger dels som Indskovene i området omkring Fussing Sø, dels som Udskovene beliggende på nordsiden af Nørreådalen.

Begge skove er primært løvskove og er karakteriseret ved gode skovjorde, hvor de fleste træarter trives.

Bøg og eg dominerer i skovene, men i den nordlige del af Indskovene vokser primært egetræer på grund af den svære lerjord. I Udskovene finder man dog også mange nåletræbevoksninger, især rødgran, men også douglasgran og nordmannsgran.

En gammel skov

En stor del af såvel Indskovene og Udskovene er gammel skov. Skovens ældste bøgetræer har rundet de 250 år. De gamle kæmper finder man blandt andet i troldeskoven ved Thomasbakke og på Galgebakken.

Forslag til vandreture ved Fussingø

Nogle områder af Ind- og Udskovene har været udlagt til urørt skov siden 1992. Det betyder, at denne del af skoven ikke længere drives med henblik på fremstilling af tømmer og brænde. Her får træerne lov til at leve så længe, de kan.

Døde træer giver liv

De døde træer er vigtige levesteder for en række pattedyr, fugle, insekter og andre smådyr. Skoven vil i de områder efterhånden få karakter af en slags urskov. Her finder man væltede og døde træer og en variation af træarter i forskellige aldre. Med tiden vil man forhåbentlig opleve en større rigdom af plante- og dyrearter.

De mange gamle træer er med til at give Fussingø et spændende dyreliv. Her ses især mange fugle med tilknytning til livet i skoven såsom sortspætte, grønspætte, stor flagspætte, huldue, 2-3 uglearter og flere småfuglearter.

Af rovfugle yngler blandt andre musvåge, duehøg, spurvehøg og rød glente. Natuglen er meget udbredt, og senest er også havørnen begyndt at yngle ved Fussing Sø.

Danmark tre store rovdyr finder du her

I Fussingø skovene findes en af landets tætteste grævlingebestande. Ja, faktisk lever alle Danmarks tre store rovdyr der. Foruden grævlingen, optræder ræven og odderen også i området.

Fussingø Slot ligger gemt i det smukt kuperede, skovklædt landskab ved den vestlige ende af Fussing Sø. Store enkeltstående egetræer og lange levende hegn understreger herregårdsmiljøet ved hovedbygning og avlsbygninger.

Læs om Naturnationalpark Fussingø

Læs mere om Fussingø

Flere nedslag i Tidsrejsen

I 2013 dukkede et enestående smykkesæt fra jernalderen op af jorden ved Spentrup. For 1500 år siden er smykkerne blevet ofret i en mose som en gave til guderne

I 1811 fik Randers en ny kirkegård, Dødsmindet, øst for byen. Kirkegården, der siden blev til Østre Kirkegård, blev indviet med militærparade og deltagelse af byens elite

I 1897 købte Randers Byråd området ved Fladbro og plantede en lystskov. I skoven, der er blandet nåle- og løvskov med præg af naturskov, kan man finde gravhøje fra stenalderen