Amtmand Hoppes Bro

Jernbetonbroen i Langå er tegnet og bygget i 1905 af firmaet Christiani og Nielsen med Randers Amtsråd som bygherre. Af hensyn til pramfarten på Gudenåen fik broen en højde af 4,95 meter over vandniveauet. Broen, der har tre brobuer, er 40 meter lang og 4,5 meter bred. Der blev ikke støbt en massiv brobue, men flere smalle parallelle brobuer. Det fik broen til at se lettere ud, uden at bæreevnen gik tabt. Jernbeton forbindes sjældent med smuk arkitektur. Men ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen skabte i begyndelsen af 1900-tallet flere kunstneriske mesterværker i form af mindre jernbetonbroer.

Amtmand Hoppes Bro i Langå er måske den mest vellykkede. Randers amtsråd ville have en træbro, men betoneksperten Rudolph Christiani fik overtalt amtsrådet til at bruge det nye armerede beton, selvom mange stadig ikke troede på betonens bæreevne. Broen fik helt mod sædvane navn efter amtmand Hoppe, som var formand for amtsrådet og ansvarlig for broprojektet. I 1965 blev der bygget en ny og bredere bro, der kunne bære tunge lastbiler. Den gamle bro blev fredet og er i dag forbeholdt gående og cyklende færdsel.

Flere nedslag i Tidsrejsen

Med seks runesten er Langå det sogn i Danmark, hvor der er fundet flest runesten. Runestenen, der står ved kirkens tårn, er den eneste, som stadig kan ses i byen

Christian d. III’s kanal mellem Fladbro og Randers ukendt for de fleste. Den 5,4 kilometer lange kanal blev anlagt i 1553 for at forsyne voldgravene omkring Randers by med vand

Mange af de dyr, der levede i det forhistoriske hav, er forlængst borte. Du kan gå på opdagelse i Dalbyover Kalkgrav og finde nogle af datidens dyr som fossiler