Industribyen Randers

Randers er grundlagt ved udmundingen af Gudenå i Randers Fjord tilbage i middelalderen. Fra starten har Randers haft betydning som handelsby. Ved industrialiseringen i 1800-tallet fik Randers flere fabrikker og i 1869 også en jernbane, Randers-Aalborg Jernbane – en del af Den østjyske længdebane. Industrialiseringen betød, at folk flyttede fra land til by, og indbyggertallet mere end tredobledes fra 7.338 i 1850 til 24.428 i 1916. Stigningen fortsatte i mellemkrigsårene, så der var 32.928 indbyggere i 1940. I 2020 var det næsten fordoblet igen til 62.482.

Vognfabrikken Scandia

Vognfabrikken Scandia var i sin storhedstid den største arbejdsplads i Randers. I samarbejde med den danske stat blev fabrikken startet i 1861 af det britiske konsortium Peto, Brassey and Betts, som også anlagde de første jernbaner i Jylland. Fabrikken hed Hvide Mølle frem til 1876, hvorefter den i mere end 100 år var kendt som Scandia.

Læs mere om Vognfabrikken Scandia

Dronningborg Maskinfabrik

Dronningborg Maskinfabrik blev grundlagt i 1894 på Udbyhøjvej ikke langt fra togfabrikken på Toldbodgade. Dronningborg producerede rensemaskiner til landbruget, tærskeværker og fra 1958 mejetærskere. Midt i 1950’erne producerede fabrikken mere end 60 procent af tærskemaskinerne til dansk landbrug.

I 1958 kom den første selvkørende Dronningborg mejetærsker på markedet, og de bugserede mejetærskere forsvandt efterhånden i løbet af 1970’erne.

Randers Handsker

Randers Handsker (indtil 2019 Randers Handskefabrik) blev grundlagt i 1811 og regnes for at være en af verdens ældste handskefabrikker. Selskabet har hovedsæde, produktion og butik i Randers og desuden en butik på Strøget i København.

Produktion af handsker i Randers går tilbage til 1200-tallet. I 1600-tallet var handskemageri det primære erhverv i Randers, og i starten af 1700-tallet bliver Randers-handskerne kendt. Hele 28 handskemagermestre er der i byen, da handskemageriet er på sit højeste.

Bryggeriet Thor

Efter at byens industri- og fabriksvirksomheder er lukket ned, er der blevet plads til nye bydele og bebyggelser. Thors Bakke er således kommet til på Thor-bryggeriets område, som nu er bebygget med boliger, butikker, restauranter og biograf. Bryggeriet Thors fredede hovedbygning står her side om side med højhuset Thors Tårn.

Læs mere om Bryggeriet Thor

En ny bydel har også taget form på togfabrikken Scandias tidligere arealer: “Sporbyen Scandia”.

Oplev udstillingen “Fra købstad til industriby”

Flere nedslag i Tidsrejsen

Sommerfugle er en god indikator for biodiversitet. I Volk Mølle Bakker tilgodeser naturplejen den urtevegetation, der er livsgrundlag for sommerfuglen Okkergul Pletvinge

Store firelængede gårde i “De nedre Byer” Tjærby, Vestrup og Albæk giver vidnesbyrd om, hvordan engene langs Randers Fjord engang gav grobund for ufattelig rigdom

Ved Ålum Kirke er en enestående mulighed for at opleve nogle af vikingetidens flotte runesten. Her står intet mindre end fire runesten. To i våbenhuset og to udenfor kirken