De nordiske sten på Tronholmen

De nordiske sten på Tronholmen repræsenterer sammenholdet og samarbejde mellem Randers og dens fire nordiske venskabsbyer: Lahti i Finland, Ålesund i Norge, Västerås i Sverige og Akureyri i Island. De nordiske sten blev fragtet til Randers i 1996. Her blev de opstillet på den nyanlagte Nordens Plads på toppen af Østervold. De fire sten, som vejer i alt 80 tons, fik Randers foræret af venskabsbyerne.

BMS måtte have ekstra kran

Den sidste sten er fra Randers. Den blev fundet under en udgravning på lossepladsen på Ørneborgvej. Randersstenen viste sig i øvrigt at veje 10 tons mere end de forventede 18 tons. BMS måtte have fat i en ekstra kran, da kolossen skulle løftes på plads.

Kort efter år 2000 begyndte snakken om en omlægning af Østervold og dermed også Nordens Plads, hvor de nordiske sten var placeret. Bryggeriet Thors lukning i 2003 havde efterladt en stor, tom grund i centrum af midtbyen, og byrådet ønskede at udnytte den tidligere Thor-grund, så Østervold og det nye by-areal kunne “smelte” sammen. Nordens Plads passede ikke ind i visionerne.

Rekreativt område

I samme periode var der planer om at anlægge Tronholmparken syd for havnebassinet. Her var skulle etableres et rekreativt område med udendørs træningsmuligheder og forskellige ”lommer”, hvor man har lyst til at slå sig ned. Den nye park blev forsynet med løbevenlig gummiasfalt, store runde bede, en træningspavillon, et areal til beachvolley, bænke og skulpturer.

Det blev besluttet, at de nordiske sten skulle flyttes ned i Tronholmparken. Og i august 2009 – 13 år efter indvielsen – blev de fem sten flyttet til den nye Tronholmpark på sydsiden af havnen. Her ”vokser” de nu direkte op af den græsklædte jord i samme indbyrdes placering, som de havde på Nordens Plads. Venskabet mellem de nordiske byer er selvfølgelig bevaret, selvom stenene har holdt flyttedag.

Flere nedslag i Tidsrejsen

I Kastbjerg Ådal finder du Ulvholm Voldsted, en firesidet borgplads som er godt 30 meter på begge leder. Resterne efter Ulvholm hæver sig godt fire meter over de omgivende enge

Oplev et af dyrene fra Hyænesletten i levende live i Randers Dyrehave. Dåvildtet findes også udenfor indhegningen. Der er bestande både i Østjylland og på øerne

Sommerfugle er en god indikator for biodiversitet. I Volk Mølle Bakker tilgodeser naturplejen den urtevegetation, der er livsgrundlag for sommerfuglen Okkergul Pletvinge