Nutiden

År 1950 – nu

Efter to verdenskrige følger et globalt økonomisk opsving som særligt den vestlige verden, herunder Danmark, tager del i. Først bliver parcelhuse, biler og de nye fjernsyn hver mands eje, og selv med en almindelig løn har man råd til at flyve til fjerne himmelstrøg på ferie. Senere følger computeren og mobiltelefonen, der gør at mennesker fra hele verden nu kan kommunikere direkte med hinanden.

Teknologi og globalisering

Nu dør flere danskere af at spise for meget end for lidt, og flere dør for egen hånd end af krig og vold. Det er en fantastisk historie, hvor globalt samarbejde, videnskab, fossile brændstoffer og effektivt landbrug har muliggjort den største menneskelige befolkning nogensinde. Succesen har dog også en slagside. Den oprindelige natur er nu reduceret til små pletter i landskabet, og vilde arter uddør i hobetal.

Som landet ligger: Danmark er et af de lande, hvor velfærden stiger betragteligt, selv om højere lønninger og dyrere energi har lagt en dæmper på den første generation af det danske industrieventyr. Nu satses der på at sælge avanceret teknologi og viden til hele verden. Befolkningen vokser eksplosivt, og beboelsen i de større byer fortættes med opførsel af højhuse og skyskrabere, der kan huse flere mennesker end en hel landsby.

Flora og fauna: Med begyndende klimaændringer og et stort globalt tab af natur sættes der i stigende grad fokus på naturbevarelse og ressourceforbrug. I Danmark lægges udvalgte områder tilbage til natur, og legal jagt på de fleste truede arter indstilles. Nu er kronhjorten og kongeørnen i fremgang, bæveren reintroduceret, og ulven selv vendt tilbage til Danmark. Det er dog ikke alle de hjemhørende arter, der er velkomne i den nye danske natur. Store græssende dyr hegnes inde, og vildsvinet hegnes helt ude med et dyrehegn langs den dansk-tyske grænse. Velkomne er heller ikke de nye invasive arter fra ”dræbersnegle” til sumpbævere.

Mennesket: Med ny viden og belært af fortiden sætter danskerne i stigende grad fokus på fremtidens udfordringer. Med en global eksplosion i befolkningstallet arbejdes der på nye veje til at forsyne klodens mennesker med fødevarer og energi. Begreber som økologi, re-cykling og bæredygtighed bliver hverdag i Danmark, hvor naturen dog stadig kun fylder knap 10 % af landskabet, og import af sojaprotein til Danmarks næsten 13 millioner slagtesvin, bidrager til afskovning af artsrige områder i 3. verdens lande.

Livet i Randers: Globaliseringen sætter en stopper for dele af det randrusianske industrieventyr. Danske tog skal ikke længere produceres i Randers, men i udlandet, hvor det kan gøres billigere. Erhvervene bliver mere blandede, og der satses i højere grad på den kulturelle udvikling og byudvikling. Randers får Danmarks første gågade og første kulturhus med bibliotek og to museer, et teater og tilmed en tropisk regnskov lige midt i byen, der stadig gennemskæres af Gudenåen som en grøn kile.

Danmark i verden

Verdensbefolkningens samlede aftryk på kloden er nu så stort, at geologer foreslår nutiden som en ny geologisk epoke – anthropocæn, og biologer taler om klodens 6. masseuddøen af arter, forårsaget af menneskers aktiviteter. Tab af biodiversitet er blevet en global udfordring, der forsøges løst gennem internationale aftaler.

Danmarks befolkning i 2023

Ret præcist 5.874.000 mennesker.

Som en del af EU, er Danmark blevet et mere multikulturelt samfund. På mange uddannelser foregår store dele af undervisningen på engelsk, og selvom en afstemning viser, at danskernes livret er stegt flæsk med persillesovs, er det i realiteten pizzarier, der er synlige i gadebilledet.

Lysnet er det niende højeste punkt i Danmark. Hele 131 meter rager toppen op over havets overflade. Nyd udsigten over de naturskønne ådale fra udsigtspunktet på toppen

Mange af de dyr, der levede i det forhistoriske hav, er forlængst borte. Du kan gå på opdagelse i Dalbyover Kalkgrav og finde nogle af datidens dyr som fossiler

Fussing Sø ligger i en lavning dannet ved indsynkning af en kæmpe salthorst i undergrunden efter den sidste istid. Søen er med sine 29 meter en af Danmarks dybeste